Andreas Eklöf


Andreas Eklöf är civilingenjör från Chalmers, och erfaren ledare av utvecklingsprocesser i tidiga skeden. Andreas har under tio år arbetat med att generera strategier och omsätta dessa i konkreta utvecklingsprojekt.

Andreas är van att driva komplexa processer, med många intressenter med olika ingångsvärden och har dessutom stor erfarenhet av att genomföra workshops/djupintervjuer, studieresor och skapa komparativa modeller/analyser/benchmarks.