Anna Wrener


Anna Wrener är arkitekt, utbildad vid Chalmers Arkitektur med examen 2012. Anna började på inobi i mars 2013.

Innan Anna kom till inobi har hon jobbat på Wingårdhs Arkitektkontor och LWA med fokus på tävlingar och parallella uppdrag respektive inredning av hotell och offentliga miljöer. Innan Anna blev arkitekt har hon även läst vid Grafikskolan i Tidaholm. Anna är från Alingsås men bor idag i Göteborg.