Byggemenskapen Ärlan


”En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad”

Byggemenskaper är ett sätt att tänka nytt kring bostadsbyggande, där de som skall bo i huset också ansvarar för utvecklingen av bostaden och är sin egen byggherre. Vi på inobi ser positivt på detta nya sätt att utveckla bostäder, och vill vara en nyckelaktör som bidrar till att etablera konceptet i Sverige. Att initiera byggemenskapen Ärlan är ett steg på vägen. Byggemenskapen kommer att resultera i ett flerbostadshus med 25-30 bostadsrätter, beläget på Ärlegatan på Gråberget, i Majorna i Göteborg. Projektstart 2017, planerad inflyttning våren 2020.

För mer information om projektet, se följande dokument:

  • Bakgrundsinformation om projektet finns här.
  • Presentationsmaterial från informationsmötet den 26 januari 2017 finns här.

KONTAKT

Om du har frågor om byggemenskapen Ärlan eller vill skriva upp dig på vårt nyhetsbrev om projektet, kontakta Pernilla Ottosson på pernilla.ottosson@inobi.se eller på 031-380 20 55.