Byggemenskapen Ärlan öppet för ansökningar!

gb2
Nu är det dags att ansöka om deltagande i byggemenskapen Ärlan!

Byggemenskapen kommer att resultera i ett flerbostadshus med 25-30 bostadsrätter, beläget på Ärlegatan på Gråberget, i Majorna i Göteborg. Projektstart 2017, planerad inflyttning våren 2020.

Ansökan är öppen mellan den 1-19 februari 2017. Information om projektet, samt länk till ansökan, hittar ni här.

För mer information om projektet, kontakta byggemenskapsledare Pernilla Ottosson på pernilla.ottosson@inobi.se 031 380 20 55.

Vi ser fram emot era ansökningar!

Tångeröds Ekoby – en ny sorts ekoby

1
Idag kan vi stolt och glatt presentera Tångeröds Ekoby, en ny sorts ekoby och tillika vårt första projekt i egen regi. På hemsidan kan du lära dig allt om projektet, och vi kommer under juni att starta försäljningen av första etappen.

Tångeröds Ekoby kommer bli ett bostadsområde för dig som tycker om när helhetstänkande och sund livsmiljö står i fokus, men som lika självklart ställer krav på moderna, sunda och smarta lösningar som gör boendelivet enklare.

2

Ekobyn ligger i Höviksnäs på östra sidan av Tjörn, 45 minuter från Göteborg, och kommer att bestå i ett femtiotal lägenheter av blandade storlekar. Både bostadsrätter och hyresrätter. Ungefär hälften av bostadsrätterna kommer att bli så kallade byggemenskaper . Det innebär att de som ska bo i lägenheterna utvecklar och planerar bostäderna tillsammans. Tångeröds ekoby kommer att uppföras i etapper fram till 2020 och de första husen kommer att vara klara för inflyttning under 2017.

HUR KOMMER DET BLI ATT LEVA I TÅNGERÖDS EKOBY?
Grundtanken är att det skall det vara enkelt att leva hållbart. Enkelt och trivsamt. De vackra husen är byggda i sunda material och med väl genomtänkta system för uppvärmning och ventilation.

3

Gemenskapen kommer också vara viktig. Vi kommer fokusera på att skapa naturliga mötesplatser, bland annat i form av ett gemensamt och centralt placerat ekobyhus. Ett hjärta i området som blir en naturlig samlingsplats för aktiviteter och möten.

LIVSKVALITET OCH ESTETIK
De mest uppenbara livskvalitetshöjarna i Tångeröds ekoby är att havet är närmsta granne och att man har ett kulturlandskap inpå knuten.

4

Bostäderna kombinerar det moderna med det vackert genuina. Arkitekturen knyter an både till platsens tradition och tar tillvara på dagens kunskap om hållbara hus. Invändigt finns det generös rymd och fasaderna har ett naturnära uttryck.

RESURS- OCH ENERGIEFFEKTIVITET
Både bostäderna och området kommer att utformas för att underlätta för de boende att minska sin resursanvändning. Det skall vara lätt att göra rätt. Två exempel på detta är att husen kommer byggas av massivträ och ha solceller på taken.

ODLINGSMÖJLIGHETER
Odlingsmöjligheter är något vi har prioriterat i Tångeröds ekoby. Därför kommer det finnas möjlighet att odla både i direkt anslutning till husen och i form av odlingslotter.

Nu har byggande arkitekter hemsidaVi har ju tidigare berättat om att inobi var med och skapade Föreningen Byggande Arkitekter. Det tyckte vi var kul. Nu har föreningen fått ännu mer stadaga och form. Och en hemsida. Klicka dig dit och lär dig mer. För här ska det byggas!

Föreningen Byggande Arkitekter bildades våren 2015. Föreningen består av arkitektföretag med intresse för att stärka arkitektens roll i planerings- och byggprocessen genom att initiera och, självständigt eller i olika former av partnerskap, genomföra projekt i egen regi.

Genom erfarenhetsutbyte och gemensam kunskapsuppbyggnad vill föreningen stärka medlemsföretagen i arbetet med att initiera och genomföra projekt i egen regi. Genom kontakter med kommuner vill Byggande Arkitekter medverka till att skapa ökat intresse för arkitektföretaget som byggherre.

På den nya hemsida kan du läsa vad Byggande Arkitekter vill och vad medlemsföretagen arbetar med. Föreningen Byggande Arkitekter har idag 13 arkitektföretag som medlemmar.

Vill du ha mer information om Föreningen Byggande Arkitekter kontakta Staffan Carenholm, 070-5916704, staffan.carenholm@telia.com

Första spadtaget Hovslagaren


Idag togs det första spadtaget för BRF Hovslagaren vid Åby i Mölndal.

Här kommer HSB att i bygga ca 140 välplanerade BRF-lägenheter med stora balkonger och uteplatser. Inobi har ritat flerbostadshusen som förenar stadskvarterets kvaliteter med privata gröna gårdar och gemensamma takterrasser med utgångspunkt i HSB:s målsättning om boende i gemenskap. Dagens spadtag gällde Etapp 1, bestående av två stycken byggnadskroppar sammanlänkade med gemensam källare. Nästa Etapp planeras starta till hösten 2015.

Kvarteret Hovslagaren certifieras enligt Miljöbyggnad klass silver.
Totalentreprenör är Tommy Byggare AB.


Invigningstalare, från vänster: Peter Dejerstedt, projektledare HSB, David Blücher, vd HSB Mölndal, Mattias Karlsson, arkitekt inobi, Stefan Gustafsson, kommunalråd (S) Mölndal