Cecilia Eduards


Cecilia är arkitekt SAR/MSA utbildad på Chalmers med examen år 2003. Cecilia började på inobi 2014 och kommer närmast från Norconsult i Göteborg.