Erik Berg


Erik Berg är arkitekt och planarkitekt, utbildad vid Blekinge Tekniska Högskola, Arkitektskolan i Lund och Chalmers.

Innan Erik 2011 anslöt sig till inobi har han drivit egen verksamhet, arbetat som projektledare på Stadskansliet i Göteborg, som planerare på stadsbyggnadskontoret i Partille och som arkitekt på Total Arkitektur och Urbanism i Stockholm.

Erik brinner för miljöfrågor och en demokratisk samhällsplanering och betraktar staden som en möjlig och nödvändig del av lösningen på den stora utmaningen att ställa om till ett samhälle som inte bygger på ekologisk förödelse. Fritiden ägnar Erik åt att driva och utveckla sin permakulturgård på Tjörn när han inte planerar och genomför kollektiva byggprojekt i föreningen Byggbrigaden. Erik är även verksam som skribent, juryledamot, gästkritiker på Chalmers och som föreläsare.