Fanny Sernhede


Fanny Sernhede är arkitekt SAR/MSA från Chalmers samt École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz. Innan hon kom till inobi 2011 har Fanny arbetat på Hidemark & Stintzing arkitekter.

På inobi fördelar Fanny sin tid mellan byggnadsformgivning, projektering och byggnära projektledning samt utredningar och analyser. Fanny har genomgått Steg 1 i Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling.