Fredrik Rosenhall


Fredrik Rosenhall är arkitekt från Chalmers och fil.mag. i sociologi från Göteborgs Universitet. Han eftersträvar en grundlig insikt i de sociala, ekologiska och ekonomiska frågor som villkorar arkitekturen.

Målsättningen är byggnader och stadsrum med hög konstnärlig nivå som understödjer ett rikt socialt liv och bidrar till det hållbara samhället.