Kasper Lennquist

Kasper Lennquist är en analytisk, driven och intresserad arkitekt med pennan i ena handen och hammaren i andra.
Han har ritat och byggt ett antal småhus och varit ansvarig arkitekt för ny högteknologisk vårdbyggnad på Östra Sjukhuset. Kasper har även arbetat med diverse flerbostadshusprojekt och varit drivande i utvecklingen av framtidens kontor för Volvo. Han är flerfaldigt publicerad och bland annat nominerad till debutantpriset 2005.