Magnus Pettersson


Magnus Pettersson är arkitekt från Chalmers med stor erfarenhet av att att arbeta med omfattande utredningar och analyser i tidiga skeden liksom att styra och ansvara för projekt.

Magnus har en gedigen erfarenhet av projektering av tekniskt avancerade forskningslokaler och laboratorieinredning och att leda processer med många intressen.