Martin Livian


Martin Livian är arkitekt, utbildad vid arkitektskolorna i Umeå och Chalmers, med examen våren 2013.

Under studietiden arbetade Martin två år som projektledare på Sveriges Arkitekter. Martin har under 2013 arbetat på inobi främst inom vårt mötesplatsprojekt innefattande utveckling av teori och verktyg för att analysera och bygga mötesplatser. Martins examensarbete handlade om stadsutveckling utifrån ett livsmedelsförsörjningsperspektiv.