Naturvetargården i media

GP och Byggvärlden skriver idag om ombyggnaden av Naturvetargården på Chalmers, där inobi ansvarat för förstudie, arkitektskisser och projektering. Fokus ligger på att stärka miljön som mötesplats mellan discipliner och utbildningar:

 

”Akademiska hus satsar 36 miljoner kronor på en ombyggnad av Naturvetargården i Göteborg för att stärka samarbetet inom ämnena matte, fysik och kemi. […] Genom ett antal ombyggnationer och mindre tillbyggnader ska byggnaderna öppnas upp och kopplas samman, gångstråk förstärkas och nya mötesplatser skapas. Satsningarna sker i samarbete mellan de två fastighetsägarna Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.”

Pil

PRENUMERERA

MÅNADSARKIV

KATEGORIER

SENASTE NYTT:

Ny hemsida och grafisk profil!

LÄS MER

SENAST PÅ BLOGGEN:

Byggplatsbesök: Kuggen Learning Commons

LÄS MER

SENASTE TWEET:

Vår Fredrik Rosenhall skriver idag som ...

LÄS MER

SENAST PÅ INSTAGRAM: