Vi som är inobi

Inobi är ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av våra medarbetareskompetenser och kunskaper i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen. Vi är idag sexton personer på kontoret som arbetar kommunikativt i en tät dialog i alla våra projekt.

Delaktighet

Vår relativa litenhet gör oss flexibla och lättrörliga och minskar avståndet i kommunikationen inom kontoret. E. F. Schumacher förklarade redan 1971 i ”Small is beautiful” varför litenheten är produktiv.

Vi sitter allihop samlade på ett våningsplan på Kyrkogatan i centrala Göteborg. Vi tillämpar LEAN planning för vår projektstyrning och varje vecka gör vi gemensamma prioriteringar av vår arbetstid och projekt på vår visuella planeringsvägg.

Ett familjeföretag

Inobi är ett familjeföretag. Inte i meningen att vi ägs av en familj eller är släkt med varandra, utan i meningen att vi värdesätter att våra medarbetare ska ha tid och möjlighet att umgås med sina barn och familjer. Oändligt med övertid och sena nätter är inte ett produktivt eller professionellt sätt att driva en verksamhet på. Det sliter ut medarbetare och gör projekten stressade. Vi planerar vårt arbete väl och arbetar normala kontorstider.

Kunskapsutveckling

En ständig kunskapsutveckling genom en utmanande intellektuell miljö är nödvändigt för att vara ett kunskapsföretag. Vi möter utmaningar i våra projekt och överför erfarenheter till varandra efter varje projekt via redovisningar och en projektutvärdering. Vi bedriver även en egen ”FoU-verksamhet” inom kontoret. Denna tar sig bland annat uttryck genom bloggande, genom våra onsdagsföredrag, varav en del publiceras här på hemsidan, studieresor och våra medarbetares ”inobitid”. I vårt kontor på Kyrkogatan har vi ett ständigt växande arkitekturbibliotek med referenslitteratur.

Inobitid

10% av vår arbetstid sätter vi av för egna idé- och utvecklingsprojekt. Varje medarbetare styr själv över användningen av sin inobitid. Detta ger våra medarbetare möjlighet att använda inobi som en plattform för att utveckla nya projektidéer inom nya områden och utveckla sina specialintressen och specialkunskaper. I slutändan ger inobitiden mervärde tillbaka till företaget, det gör arbetet mer kreativt och skapar förutsättningar för det oväntade och oplanerade.

Blogg och twitter

De artiklar vi skriver på vår gemensamma blogg är ett led i vårt kunskapsarbete. Vi använder bloggen både för att kommunicera med våra kunder och bekanta i stadsbyggnadssektorn, för att berätta om vad som händer till vardags på ett kontor som arbetar med analys och arkitektur och som ett verktyg för forskning och utveckling.

Följ oss även på twitter!