Föredrag

Kommande föredrag

 • 25 november 2015, 14.00: Erik Berg: Architecture as an agent of change – building resilience with interstructures, Lunds tekniska högskola.

  Tidigare föredrag

 • 21 oktober 2015 Fredrik Rosenhall: Om metoder för social hållbarhet, på Kod Arkitekters arrangemang Kod håller låda.
 • 14 oktober 2015 Erik Berg: Social hållbarhet ur ett arkitekt/byggherreperspektiv, vad handlar det om?, Uppsala kommun, Tema Social hållbarhet och konst.
 • 5 oktober 2015 Pernilla Ottosson: Att bygga hus tillsammans, inom ramen för seminariet ”Bostadsplanering i praktiken”, arrangerat av Staden Vi vill ha.
 • 24 september 2015: Fredrik Rosenhall: bibliotekens potential som social arena i staden, en del av föreläsningsserien ”bibliotek, kommunikation och utformning” i samarbete med Bok & Bibliotek.
 • 15 juni 2015: Andreas Eklöf: Aktivitetsbaserade arbetsplatser och aktivitetsbaserade lärandemiljöer, föredrag på HDK:s institutionsdagar på Vann.
 • 7 maj 2015: Andreas Eklöf (m.fl): Hur kan fysiska lärandemiljöer stödja aktivt lärande. Läs artikel om föredraget här.
 • 15 april 2015: Erik Berg: Taking resilience from theory to practice. Building a new generation of (urban) eco villages. På Chalmers för masterprogramkursen Sustainable Development and the Design Professions.
 • 4 mars 2015: Hanna Lindgren: Hajar, hav och solidaritetsarbete, rapport från en volontärresa till Kenya, på Universeum.
 • 5 mars 2015: Fredrik Rosenhall: The social functions of the street: Past, present and future challenges, lecture at the VREF Conference on Urban Freight
 • 16 september 2014: Erik Berg föreläste på Chalmers för masterprogramkursen Sustainable Development and the Design Professions under rubriken Architecture, thermodynamics and the architect as a weapon of mass destruction.
 • 11 juni 2014: Erik Berg om Byggemenskaper som ett sätt att förnya bostadspolitiken, föredraget arrangeras av Arkitekter Utan Gränser i Stockholm
 • 21 maj 2014: Erik Berg om byggemenskapernas framtid och möjligheter på Mellanrum, Stadsmuseet Göteborg. Arrangörer Mistra Urban Futures och Göteborgsregionens kommunförbund.
 • 29 april 2014: Erik Berg inledde GFS workshop för att stärka studentstaden Göteborg med ett föredrag om mötesplatser i den byggda miljön och om hur arkitektur kan samspela med sociala faktorer för att skapa möten. Arrangörer Göteborgs Förenade Studentkårer och Akademiska Hus.
 • 7 april 2014: Erik Berg föreläsning vid seminarium om byggemenskaper på Nordiska Akvarellmuseet, Tjörn, kl 13-15.
 • 17 december 2013: Erik Berg – Byggemenskaper – modern projekform skapar nya möjligheter för bostadsbyggandet. För politiker och tjänstemän, Tjörns kommun.
 • 16 november 2013: Erik Berg – Resilienskvarter, urbana ekobyar och självbyggeri som praktik, för brf Metern (HSB), Stockholm.
 • 11 november 2013: Erik Berg – Building resilience through participation – föreläsning för Chalmerskursen Design and Planing for Social Inclusion.
 • 26 Oktober 2013: Erik Berg – billigare och bättre bostäder för alla genom byggemenskaper – Bostadsdagen 2013 på Stadsmuseet från 17 och framåt.
 • 23 Oktober 2013: Magnus Pettersson – Bostäder i Byggemenskap på Gråberget i Göteborg vid Seminarium om arkitektföretaget som byggherre, Stockholm 23 oktober 13-17 (se www.staffancarenholm.se).
 • 19 September 2013: Erik Berg – Hållbar förtätning – att skapa nya värden utan att förstöra befintliga kvaliteterUrban Transition Forum, Malmö.
 • 17 September 2013: Erik Berg – Social nature, urban ecologies – building the resilient society (& how to be an architect in a time beyond architecture) – Chalmers Arkitektur.
 • 27 Juni 2013: Erik Berg – Samhällspoeterna och allmänningarnas festival, Röda Stens Konsthall, Göteborg, kl. 17.30
 • 5 Juni 2013: Andreas Eklöf – Chalmers och studentkårens historia, Chalmers studentkår, Göteborg.
 • 21 Maj 2013: Fredrik Rosenhall och Erik Berg: Social Hållbarhet i praktiken, Midroc Malmö.
 • 16 Maj 2013: Erik Berg om Ekotektur och framtidens ekologiska byggande, Mariehamn, Åland.
 • 14 Maj 2013: Fredrik Rosenhall och Erik Berg: Social Hållbarhet i praktiken, Midroc Malmö.
 • 17 April 2013: Erik Berg om Byggemenskaper på Stadsbyggnadsakademin, Stadsbyggnadskontoret Göteborg.
 • 10 April 2013: Fredrik Rosenhall: Torget som mötesplats, stadsarkitektdagen 2013, Stockholm (se hela programmet här).
 • 5 mars 2013: Erik Berg: Framtidens bostadspolitik och bostadsbyggande, ABF-huset Stockholm klockan 18.
 • 14 februari 2013: Fredrik Rosenhall och Erik Berg: Strategier för social hållbarhet i byggande och förvaltning, utbildning och föredrag i Båstad.
 • 18 januari 2013: Andreas Eklöf: Utblick – kunskapsmiljöer, campusplanering och platser för studenter, nio case studies. Chalmersfastigheter.
 • 17 januari 2013: Erik Berg: Gästkritiker Chalmers inom kursen Design and Planning for Social Inclusion.
 • 28 november 2012: Erik Berg: Resiliens och ekotektur i ett samhällsbyggnadsperspektiv. KYH Yrkeshögskola Malmö.
 • 23 november 2012: Erik Berg: Vad är Byggemenskaper och vad kan kommunen göra? Majoritetsgruppen Fastighetsnämnden Göteborg
 • 22 november 2012: Erik Berg: Läget för Byggemenskaper i Sverige, Seminariedag om byggemenskaper på Älvrummet, Göteborg
 • 11 oktober 2012: Erik Berg: Demokratiskt byggande och den urbana allmänningsrätten hos Stadsjord Kvillebäcken kl. 18-19.00
 • 21 september 2012: Erik Berg: Ecotecture and Planning from a Social Perspective – Chalmers VM lecture hall kl. 15-15.45
 • 17 augusti 2012: Erik Berg om demokratiskt byggande på Stadsbyggnadskontorets Speakers Corner i Göteborg.
 • 9 oktober 2011: Erik Berg om en hållbar och demokratisk stadsplanering på KoLa-dagarna i Västerås.
 • 20 oktober 2011: Erik Berg om Ekologisk arkitektur för Byggbrigadens studiecirkel om ekologiskt byggande.
 • september 2011: Andreas Eklöf och Magnus Pettersson om biblioteksplanering för ChaLs.