Pernilla Ottosson


Pernilla Ottosson är civilingenjör, utbildad vid Chalmers tekniska högskola. Pernilla började på inobi i april 2015 och arbetar som byggemenskapsledare.

Pernilla kommer närmast från NCC Teknik och hållbar utveckling där hon har arbetat med olika aspekter av hållbart byggande med särskilt fokus på miljöcertifieringssystemet BREEAM. Pernilla har tidigare arbetat vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum med lärande för hållbar utveckling, samt vid Mistra Urban Futures som är ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling.

Pernilla brinner för miljö- och jämställdhetsfrågor och är speciellt intresserad av hur deltagarstyrda processer kan bidra till att utveckla staden i en hållbar riktning.