mötesplatsboken

Från: Välvillig ambition
Till: Konkret arbetsmetod

"Det finns inget så praktiskt som god teori” myntades av psykologen Kurt Lewin, och det sammanfattar ganska bra av boken ”Att bygga mötesplatser" handlar om.

 

Mötesplatser har blivit ett modeord inom stadsplaneringen. Alla vill bygga mötesplatser, men få har gått på djupet i vad det egentligen handlar om. Vilka skall mötas? När ska mötena ske? Vad skall de leda till? Det ville vi ändra på.

 

Mötesplatsprojektet är den långa resan mot det ännu längre svaret på frågan “Vad är en mötesplats?”. Frågan kom från Chalmersfastigheter och på deras uppdrag påbörjade vi en gemensam resa. Vi har inom ramen för uppdraget ansvarat för utbildning av Chalmersfastigheters personal i Mötesplatsanalys genom litteraturseminarier, föreläsningar, praktiskt arbete samt ett antal studieresor till särskilt utmärkande mötesplatser över hela världen.

 

Arbetet åt Chalmers och Chalmersfastigheter ledde även fram till att vi 2014 skrev en rapport i bokform Att Bygga Mötesplatser – en introduktion till strategisk interstrukturförsörjning. Boken innehåller bland annat en översyn av hur möten och mötesplatser utvecklats historiskt, en genomgång av ett antal trender som är av betydelse för dagens och framtidens mötesplatsbyggande, modeller och teorier för att analysera och beskriva mötesplatsers anatomi och karaktär, samt ett antal handgripliga strategier och verktyg för att utveckla och stärka olika sorters mötesplatser. Kort och gott en handbok för mötesplatsbyggare. Parallellt med arbetet med boken har även ett digitalt verktyg för inventering och analys av mötesplatser tagits fram. En inventering av mötesplatser på Chalmers campus har gjorts under våren 2014 vilken kommer att ligga till grund för kommande utvecklingsarbete med de fysiska miljöerna.

 

Under de senaste åren har vi gjort en omarbetning av boken för att behandla mötesplatsbyggande mer generellt. Resultatet är en exposé i mötesplatsbyggandets historia, en djupdykning i de värden som kan genereras av att stadsrum och byggnader stimulerar olika typer av möten, och inte minst en praktisk vägledning i hur mötesplatser kan skapas och kopplas samman genom praktiskt byggande och planering.

 

Boken kommer att släppas till försäljning under november 2017, vill du bli meddelad när den går att köpa? Skicka ett mail till [email protected]

Projekt