Bostäder i Brottkärr


I samarbete med Willa Nordic arbetar vi fram byggnader för ett nytt område med totalt 56 bostäder vid Lilla och Stora Amundön i Brottkärr, söder om Göteborg.

Försäljning och utbyggnad pågår utgående från en detaljplan som möjliggör såväl fristående villor i kvarter, parhus och mindre flerfamiljshus. Detaljplanens intention är att skapa en bebyggelse med en sammanhållen och harmonisk gestaltning, vi genomför därför en samlad gestaltning för områdets delar och ansöker om gemensamt bygglov för respektive kvarter.

Villor 3:01 – 3:04

Flerbostadshus 2A-2C:

Situationsplan