Campus Näckrosen

På uppdrag av Göteborgs universitet arbetar vi med att utveckla Campus Näckrosen, där målsättningen är att skapa ett sammanhållet campus för forskning och utbildning inom humaniora och konst tillsammans med Universitetsbiblioteket. Vårt uppdrag handlar om projektledning, visionsprocess, omvärldsanalys och implementering.

Projekt Campus Näckrosen är ett stort och viktigt projekt för Göteborgs universitet. Beläget mellan Götaplatsen och Korsvägen, i kanten av den natursköna Näckrosdammen. Här kommer institutionerna vid Humanistiska och Konstnärliga fakulteterna att samlas tillsammans med Universitetsbibliotekets verksamhet i samspel med externa aktörer. I samarbete med Göteborgs Stad synliggörs den gemensamma utvecklingen när Campus Näckrosen knyter samman kulturstråket från Götaplatsen med dess kulturinstitutioner via Artisten och det övriga universitetsområdet till Korsvägen och det evenemangsstråk som utgår därifrån.

I visionen ingår att Campus Näckrosen ska bli en av hörnstenarna i Göteborgs universitets identitet och ingå som en del av Göteborgs stads framtida utveckling som internationell kunskaps- och kulturstad. Från universitetet ses Campus Näckrosen som en möjlighet att öppna upp och synliggöra universitetet och göra det mer tillgängligt för allmänheten.

Läs mer på: http://www.campusnackrosen.gu.se/

Omvärldsanalys Kunskapsstäder, campus & miljöer för kreativitet

Som en del av projekt Campus Näckrosen har vi genomfört en omvärldsanalys som beskriver kunskapsstäder, campusområden och lokala miljöer för kreativitet. Den gemensamma nämnaren i omvärldsanalysen är frågan om hur fysiska och organisatoriska strukturer kan bidra till framväxten av ett hållbart kultur- och kunskapsorienterat samhälle. Målen med omvärldsanalysen har varit tvåfaldigt: att ge inspiration och att identifiera direkt applicerbara strategier och miljöer. Slutversionen av omvärldsanalysen kan laddas ner här.