Framtidsworkshops GFS


Sedan 2011 har Akademiska Hus tillsammans med Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) samlat studenter och aktörer från hela Göteborg för att diskutera gemensamma angelägenheter.

WORKSHOP 2012: Vad vill du med ditt campus?

Workshopen ägde rum i februari 2012 på initiativ från Linnea Solberg och Ragnar Widebrant på Göteborgs Förenade Studentkårer, med temat ”Vad vill du med ditt campus?”. Syftet med workshopen var att på campusnivå få fram konkreta förslag till fysiska förändringar som kan bidra till att göra campusmiljöerna bättre, sett ur deltagarnas perspektiv. Det fanns inga begränsningar vad det gällde idéer och förslag. Studenter och andra intressenter deltog. Totalt ett 50-tal personer.

Birgitta Hohlfält introducerade ämnet och berättade om tidigare genomförda workshops och undersökningar samt gav en översiktlig beskrivning till de campusprojekt som är på gång i Göteborg. Därefter pratade Christian Frisenstam, arkitekturråd på Akademiska Hus, kring campusbegreppet ur ett internationellt perspektiv med flertalet exempel på intressanta campusmiljöer.

Inobi medverkade som moderatorer och workshopledare och dokumenterade diskussionerna. Som underlag vid gruppdiskussionerna användes kartmaterial vi tagit fram för Akademiska Hus och Chalmersfastigheter. Rapport från workshopen finns att ladda ner via länk i högerspalten.

WORKSHOP 2013: Mötet mellan studenter och näringsliv

Årets workshop handlade om vilka arenor arbetsgivare och studenter vill mötas på. Motivet till näringsliv på campus handlar i stor utsträckning om att skapa möten och kunskap om varandras verksamheter. Åtgärder som kom fram i workshopen för att skapa möten var mer av organisatorisk än av fysisk art.

40 personer från olika intresseområden deltog. Stina Fredriksson, ordförande, och Linus Månsson, vice ordförande, från Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus Väst, hälsade alla välkomna och presenterade dagens inspirationsföreläsare Göran Lindqvist från Handelshögskolan i Stockholm, och inledde eftermiddagen med att föreläsa under rubriken ”Att möta näringslivet – Kluster och studenter”. Rapport från workshopen finns att ladda ner via länk i högerspalten.

Redovisning workshop 2013

WORKSHOP 2014: Det gemensamma vattenhålet

Utgångspunkten denna gång var att identifiera de gemensamma vattenhålen för studenter från både Göteborgs Universitet och Chalmers – platser där stundenter möts utanför studierna. Var finns de gemensamma vattenhålen idag, var kan de finnas i morgon och hur kan vi få studenter från både Göteborgs Universitet och Chalmers att komma dit? Workshopen ägde rum under eftermiddagen den 29 april, på Academicum på Medicinareberget.

Närvarande var representanter från Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Göteborgs Universitet, Chalmers, andra samhällsaktörer, näringsliv och studenter från både Chalmers och Göteborgs Universitet.

Linus Månsson, vice ordförande, från Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus Väst, hälsade alla välkomna Erik Berg, arkitekt på inobi och författare till boken Att bygga mötesplatser, inledde med ett föredrag om nycklarna till att bygga attraktiva mötesplatser. Efter föreläsningen genomfördes workshopen under ledning av Andreas Eklöf från inobi. Rapport från workshopen finns att ladda ner via länk i högerspalten.

Motsvarande workshop genomfördes även 2011.