Medicinareberget och Sahlgrenska

Medicinareberget och Sahlgrenska sjukhuset utgör hjärtat i Västragötalandsregionens och Göteborgs Universitetssatsning på Life Science – kunskap för bättre liv & hälsa. Inobi leder det arbete som syftar till att formulera utvecklingen för det kunskapskluster som utgörs av Medicinareberget och Sahlgrenska. Just nu arbetar vi tillsammans med Göteborgs stad och de olika aktörerna med ett planprogram för området. Programmet ska ligga som grund för den utveckling som kan börja få sin fysiska form runt år 2015.

Syftet är att skapa en samsyn mellan verksamhetsföreträdare och fastighetsägare om den framtida utvecklingen av hela området. Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget fungerar idag som två enklaver, men relativt litet samröre. Det är ett uttalat mål att föreslå hur de båda delarna ska kunna fungera som en sammanhängande helhet, med flera olika verksamhets- och fastighetsägaraktörer. Att ge förslag på vilka aktiviteter och händelser som bör först bör genomföras på Medicinareberget och delar av randzonen (dvs. de delar av området som binder samman Medicinareberget med Sahlgrenska).

Andra mål för projektet är att skapa bättre samband med andra närliggande delar av staden, såsom Landala, Guldheden och Linnéstaden, för att på så vis öka attraktiviteten och livet i området. Att skapa en bättre trafik- och parkeringssituation, samt att bidra till att förändra synen på klustret, från vård till vård, utveckling och innovation.

Utvecklingsskisser


Vi har tagit fram utvecklingsskisser för områdets utveckling utgående från visionen om att åstadkomma en dynamisk verksamhetsorienterad mötesplats som områdesaktörerna enats kring. Skisserna har bland annat publicerats i GP i början av 2013 i samband med en intervju med Akademiska Hus regiondirektör Birgitta Hohlfält.