Kvarteret Piloten

Ladugårdsängen, Örebro

På Ladugårdsängen skapas en modern blandstad med mycket bra läge. Kvarteret Piloten är den första utbyggnadsetappen. Här blandas boende, service och utbildning i en tilltalande arkitektonisk miljö med plats för såväl stadsliv som naturkontakt. Kvarteret är delat mellan två byggherrar – I mitten bygger Behrn fyra punkthus, mot hagmarken i norr bygger BJC sex lamellhus, och mot Stenbackevägen bygger BJC tre stadsmässiga kvarter med varierande våningsantal. Vi har arbetat sedan januari 2014 med stadsplan för hela kvarteret och utformning av BJC:s byggnader.

De sex lamellhusen har planerad byggstart hösten 2015. Genom husens uppbrutna form skapas såväl rumslig variation som välkomnande entréer och en boendemiljö med stora kvaliteter. Här finns bl a trerumslägenheter med terrasser på 50 kvadratmeter, liksom vindsvåningar med fyra meters takhöjd och loft. Husen håller hög standard, med bl a takhöjd på 2,70, höga glaspartier och bearbetade fasader i tegel och trä.