Projekt - Villor

Våra privatbostäder kännetecknas av en samtida arkitektur där material, ljusföring och rumssamband ägnats mycket stor omsorg. Målet är vackra och väl fungerande bostäder som tar vara på platsens förutsättningar och skapar långsiktigt hållbara värden. Nedan ett urval bilder av byggda projekt.

aa2
aa3
aa4
aa5
aa6
bb1
bb2
cc1
cc2
cc3
cc4
dd1
ea1
ee1
ff1
ff2
ff3
gg1
gg2
hh1
Hilda Grahnat
Hilda Grahnat
ii1
kk1
kk2
kk3
kk4
kk5
kk6
ll1
mm1
mm2
mm3
nn1
nn2
oo1
pp1
pp2
pp3
qa1
qq1
qq2
rr1
rr2
ss1
uu1
vv1
vv2
zz1
zz2
zz3
zz4
zz5