Therese Wallström


Therese Wallström är arkitekt med utbildning från University of Greenwich och Chalmers.

Therese arbetar i såväl tidiga som sena skeden och har lång erfarenhet av stadsplanering, bostadsgestaltning och tävlingar. Utifrån en stark formkänsla och gediget intresse för att lösa komplexa programförutsättningar spelar hon en viktig roll i många av inobis större projekt.