Processledning & kommunikation


En stor del av vår expertis ligger i att leda utvecklingsarbeten och därtill sammankopplade specialiteter som kommunikation, omvärldsanalys, konceptualisering och strategiutveckling.

LEDNING av komplexa processer från tidiga skeden till färdiga resultat där organisationsutveckling och fysisk planering går hand i hand.

VISIONSPROCESSER för att skapa måbilder, identifera utmaningar och gemensamma strategier för hur de kan övervinnas.

KOMMUNIKATIONSSATSNINGAR för att nå ut med rätt budskap, till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle.

WORKSHOPS som metod när många tillsammans behöver föras samman över gemensamma utmaningar. ”Given enough eyeballs, all bugs are shallow.”

OMVÄRLDSANALYS & BENCHMARKS använder vi som verktyg för att förstå hur liknande uppgifter löses i olika delar av världen.