Alla arkitektutbildningar förtjänar Kritik

Facebook Twitter Pinterest

Inobi har beslutat att sponsra en årsprenumeration av arkitekturtidskriften KRITIK till landets samtliga nio arkitektutbildningar.

 

Biblioteken får ett exemplar och ytterligare ett exemplar distribueras direkt till studenterna via deras intresseorganisation Arkitektstudenterna. Biblioteken får också möjlighet att erhålla de tidigare nummer av tidskriften som de saknar.På det här viset hoppas vi hjälpa fler att hitta till tidskriften Kritik och bidra till fler läsande arkitekter och en levande arkitektur- och stadsbyggnadsdebatt på utbildningarna.