Blogg

Det här är Inobis gemensamma företagsblogg. Här skriver vi om arkitektur, samhällsbyggnad och våra pågående projekt. Fokus ligger på social och ekologisk hållbarhet och innovationsarbete.

Byggstart för Ärlan!

Facebook Twitter Pinterest

 

Byggemenskapen Ärlan är den första större byggemenskap som uppförs i Göteborg. Det är dessutom det första projekt där en grupp privatpersoner är byggherrar och arbetar tätt tillsammans med en fastighetsutvecklare som partner och medlem. Eftersom detta är ett pionjärprojekt på flera sätt är processen minst lika viktig som själva byggnaden. Vi har som byggande arkitekter ställts inför alla de utmaningar och beslut som våra beställare vanligtvis möter. Det har gett oss en enorm kompetensutveckling – och en viss ödmjukhet. 

 

Vi vill fortsätta att hitta våra egna infallsvinkar på arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet. Vi vill genomföra projekt som utmanar oss, som vi själva tror på och som vi kan vara stolta över. Därför vill vi initiera fler byggemenskaper framöver och inspirera andra att bygga flerfamiljshus inom den här formen. Vi tror på smart, småskalig och varierad bostadsbebyggelse.

 
Läs mer om vår resa här!

Vår resa med Byggemenskapen Ärlan

Facebook Twitter Pinterest

Allt började 2012 med en idé om ett mer hållbart sätt att bygga bostäder på. Efter en inspirerande studieresa till Tyskland och Schweiz bestämde vi oss på Inobi för att vi själva ville starta en byggemenskap och fick en markanvisning på Gråberget i Majorna redan året därpå. 

 

En byggemenskap är ett sätt att organisera och planera ett byggprojekt, på så sätt att de som ska använda byggnaden själva äger och driver byggprojektet. Ofta gäller det bostäder och då är gruppen som planerar och agerar byggherrar även de som ska flytta in i huset när det står klart.

 

”byggemenskaper handlar om att bygga ett eget hem, tillsammans med andra”

 

När vi på Inobi började intressera oss för konceptet år 2012 så åkte vi på en studieresa till Freiburg och Zürich år 2013 och tittade på olika byggemenskaper för att förstå och att lära oss mer.

 

Inobi på studieresa i regnigt Schweiz och Tyskland

 

”Det är ett vanligt koncept i Tyskland” berättar Fredrik Rosenhall som idag är ansvarig arkitekt för Ärlan. ”I Sverige är det dock än idag väldigt ovanligt och det finns inte samma vana kring att markanvisa till grupper av privatpersoner” fortsätter han.

 

Fredrik förklarar att de enorma byggföretag som finns i Sverige idag tillkom som en följd av miljonprogrammen och den massbyggnation som skedde då. I Tyskland är byggföretagen fortfarande mycket mindre och byggprojekten likaså.

 

”I Tyskland tyckte de att vi var ett jättestort arkitektkontor” minns Fredrik och skrattar för med svenska mått är vi, med 15 anställda, ett jämförelsevis litet kontor.

Vi på Inobi anser att det finns många skäl till att byggemenskaper är ett hållbart sätt att bygga hus på. Till att börja med är det ekonomiskt hållbart då de framtida boende också agerar byggherrar och bara betalar faktiska kostnader. Att de som skall bo i huset också bestämmer över husets utformning och kvaliteter, innebär ofta ett mer långsiktigt hållbart resultat. Dels blir det viktigt med låg energiförbrukning, dels med gedigna materialval, både ur ett underhålls- och hälsohänseende. Detta innebär indirekt potential för lägre CO2-utsläpp, en giftfri miljö och minskad resursanvändning. Byggemenskaper är också socialt hållbara då människor själva deltar i processen att utforma bostäder som de vill bo. Idag tenderar typbostäder att vara utformade endast för par eller typiska kärnfamiljer vilket gör att andra familjekonstellationer har svårt att få plats. Att få ned storleken på byggnader leder också till en mer human skala och en mer trivsam och varierad stadsbild än gängse nyproduktion.

 

 

Byggemenskapen Ärlan är ett innovationsprojekt på en rad olika plan. Detta är den första större byggemenskap som uppförs i Göteborg, och det är dessutom det första projekt där en grupp privatpersoner är byggherrar och arbetar tätt tillsammans med en fastighetsutvecklare som partner och medlem. Eftersom detta är den första byggemenskapen i större skala som byggs i Göteborg är processen minst lika viktig som själva byggnaden. Vi hoppas och tror att konceptet att gå ihop i en byggemenskap och bygga flerfamiljshus tillsammans snart kommer att vara lika självklart för folk som att köpa en villatomt och bygga ett enfamiljshus. Då har vi äntligen öppnat upp många spännande möjligheter för smart, småskalig och varierad bostadsbebyggelse i stadens olika delar.

Visualisering av Byggemenskapen Ärlan som har börjat byggas 

Inobi vinner parallellt uppdrag på en av Göteborgs mest prominenta adresser

Facebook Twitter Pinterest

På Lennart Torstenssonsgatan 9, den sista obebyggda tomten i Lorensbergs villastad, ska Hökerum bygg uppföra ett nytt bostadshus. Ett parallellt uppdrag har hållits för att få fram ett förslag som självsäkert men ödmjukt tar plats i kulturmiljön. Juryn, bestående av representanter från fastighetsägaren och Göteborgs kommun, har valt vårt förslag till vinnare. Vi är väldigt glada över förtroendet.

 

”I vårt förslag har vi utnyttjat den erfarenhet vi byggt upp av att gestalta komplexa villor till att formge ett litet flerbostadshus med unika boendekvaliteter och en materialbearbetning värdig platsen. Det har varit mycket givande att samarbeta med Hökerum Bygg och Göteborgs kommun i det parallella uppdraget och nu ser vi fram emot att projektera en kompromisslös byggnad”, säger Fredrik Rosenhall, marknadsansvarig för Inobi bostad.

 

Nyrekrytering och nytt marknadsområde

Facebook Twitter Pinterest

Inobi rekryterar Anna Nyborg Lafveskans i rollen som arkitekt, inredningsarkitekt och ansvarig för det nya marknadsområdet Kontor och inredning. Rekryteringen tillför kompetens och ledarskap, och kompletterar Inobis tjänsteerbjudande inom arkitekturens hela skala från stadsplanering till inredning. 

 

Anna har gedigen erfarenhet som uppdragsansvarig mot stora varumärken i långvariga samarbeten. Hon har jobbat både med ny- och ombyggnad och har dubbla yrkestitlar, arkitekt SAR/MSA respektive inredningsarkitekt SIR/MSA, samt universitetsutbildning inom psykologi. Hon kommer senast från det egna företaget Shadowplay arkitekter.

 

Marknadsområdet Kontor och inredning kompletterar Inobis befintliga verksamhet inom marknadsområdena Bostad och Samhälle. Anna kommer som marknadsansvarig att ingå i företagets ledningsgrupp och hon kommer under våren 2021 att leda arbetet med att starta och utveckla verksamheten inom det nya marknadsområdet.

 

”Vi ser efter Corona ett uppdämt behov av att anpassa kunskapssamhällets arbetsplatser till en ny tillvaro där de digitala hjälpmedlen är bättre, men där kvalitativa fysiska möten samtidigt spelar en allt större roll”, säger Magnus Pettersson, VD.

 

Anna drivs av att arbeta med människor och att utveckla helhetslösningar för varumärken och arbetsplatser. Hon delar Inobis fokus på analys och hållbarhet, och ser en utveckling mot ett kretsloppstänk där inredning går vidare i omlopp, re-designas och kan få en längre livslängd. Dessutom ser hon gärna att Inobi framåt ritar projektanpassat vilket ofta både är mer kostnadseffektivt för kunden och ekologiskt hållbart. Man kan styra själv vilka material som väljs, var och hur möblerna produceras samt genom designen möjliggöra för framtida återbruk.

 

Anna ser fram emot att integrera sin erfarenhet inom inredning och kontor med Inobis kompetens inom hållbarhet och mötesplatstjänster och att tillsammans utveckla mötesplatsmetodiken från boken Att bygga mötesplatser (2017).

 

Vi på Inobi ser med stor spänning fram emot att ta del av Annas kunskaper inom inredning och arbetsplatsutveckling och mot att tillsammans med Anna bredda och vidareutveckla Inobis verksamhet. Välkommen Anna!

Vi stöttar Barndiabetesfonden

Facebook Twitter Pinterest

Detta år har hela världen behövt lära sig att leva med sjukdom. För 8 000 barn i Sverige är dock sjukdom redan vardag. Att typ 1-diabetes fortfarande är en olöst knut vill vi vara med och förändra!

 

Typ 1-diabetes är en obotlig livshotande sjukdom. Ingen vet varför man får sjukdomen och endast forskning kan lösa knuten. Trots modern behandling leder sjukdomen ofta till komplikationer och ett förkortat liv. Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi vara med i kampen om att besegra typ 1-diabetes!

 

Inobi ger julen 2020 en gåva till Barndiabetesfonden och vill uppmärksamma deras viktiga arbete. Läs mer om hur du kan hjälpa till på deras hemsida! https://www.barndiabetesfonden.se

 

Med detta vill vi på Inobi också önska alla en god jul! Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!