Bostäder

Inobi, ny partner i CMB

Facebook Twitter Pinterest

Vi har gått med som partner i CMB, Centrum för Management i Byggsektorn, och Inobis Fredrik Rosenhall sitter med i kunskapsgruppen Alternativa boendeformer. Detta är ett kunskapsområde som vi brinner för och har jobbat med mycket i olika former under åren. Vi ser fram emot att fördjupa vår kunskap inom området ytterligare!

Nytt partnerskap innebär ett stort steg framåt för byggemenskapen Ärlan

Facebook Twitter Pinterest

Byggemenskapen Ärlan i Göteborg har tagit ett stort steg framåt. Tack vare ett partnerskap med BJC Group har projektets finansiering och framdrift säkrats.

 

BJC Group ingår nu liksom Inobi AB tillsammans med övriga familjer och privatpersoner som medlemmar i byggemenskapen. I nära samverkan med Göteborgs Stad ser vi fram emot en intensiv vår för projektet.

 

Vi planerar för att omgående erbjuda ytterligare medlemmar en plats i byggemenskapen och vår tidplan för bygglov och byggnation innebär en preliminär inflyttning redan under 2021.

”Det har under lång tid funnits ett stort intresse för projektet och det känns fantastiskt att nu kunna erbjuda nya medlemmar en plats i vårt hus.” Fredrik Domhagen, byggemenskapen Ärlan.

 

”Det finns en samsyn kring projektets värdegrund och BJC Group är glada att på detta sätt fortsätta bidra i det hållbara samhällsbyggandet.” Bengt Westin, BJC Group.

 

“Partnerskapet ger byggemenskapen en tydlig och hållbar tidplan. Vi ser fram emot att realisera projektet i nära samverkan med BJC Group och byggemenskapens övriga medlemmar.” Magnus Pettersson, VD, Inobi AB.

 

Mer information om projektet och dess bostäder kommer att publiceras på www.arlan.se. För kontakt med byggemenskapen mejla Fredrik Domhagen på [email protected]

 

På vår projektsida för Byggemenskap Ärlan kan ni läsa mer om själva huset och på samtliga samverkanspartners hemsidor kan ni följa processen framåt.

 

https://inobi.se/projekt/byggemenskap-arlan/

www.arlan.se

https://www.bjcgroup.se

Uddevalla arkitekturpris 2018 till Fritidshus Ranneberg

Facebook Twitter Pinterest

Fritidshus Ranneberg (Ranneberg 1:48) har tilldelats Uddevalla kommuns arkitekturpris för 2018. Huset ritades av Inobi 2016 på uppdrag av ägarna Per och Hans Brattberg och uppfördes under 2017-2018 av Sunningens Bygg. Involverade på Inobi var Fredrik Rosenhall (ansvarig) och Therese Wallström (handläggande).

 

I detta projekt skapade vi förutsättningarna från början. Den initiala utmaningen handlade om att stycka av en ny tomt från en strandfastighet belägen på en udde med havet på tre sidor. För att möjliggöra detta presenterade vi ett skisskoncept på ett lågmält enplanshus, som vann kommunens gillande och fick en strandskyddsdispens. Relationen mellan fastighetens befintliga sekelskifteshus och det nya huset underströks genom att skapa en gårdsbildning mot vägen mellan huvudbyggnad, förrådsbyggnad och terrasser. Vi lade stor vikt vid höjdsättning och anpassning av de utfyllnader som krävdes för ett fungerande översvämningsskydd så att dessa harmonierade och anslöt väl till tomtens naturliga höjdpartier.

 

 

Själva byggnaden är utformad för ett sammanboende mellan två familjer under sommaren, med avskilda sovavdelningar, gemensamt kök-vardagsrum samt ett i en sinnrik form med utblickar åt flera håll.

 

Samhällsbyggnadsnämndens motivering lyder:

 

”Utblickar och rumsligheter med en i det närmaste poetisk känsla och ödmjukhet inför den plats man valt präglar detta naturnära fritidshus. Byggnaden håller låg profil i landskapet men är uppseendeväckande väl uttänkt i sina sammansatta volymer som bildar vackra rum både ute och inne. Här blickar man inte bara ut över havet och naturen, man är en del av den.”

Byggemenskapen Ärlan öppet för ansökningar!

Facebook Twitter Pinterest

gb2

 

Nu är det dags att ansöka om deltagande i byggemenskapen Ärlan!

 

Byggemenskapen kommer att resultera i ett flerbostadshus med 25-30 bostadsrätter, beläget på Ärlegatan på Gråberget, i Majorna i Göteborg. Projektstart 2017, planerad inflyttning våren 2020.

 

Ansökan är öppen mellan den 1-19 februari 2017. Information om projektet, samt länk till ansökan, hittar ni här.

 

För mer information om projektet, kontakta byggemenskapsledare Pernilla Ottosson på [email protected] 031 380 20 55.

 

Vi ser fram emot era ansökningar!

Säljstart BRF Ängshusen, Höviksnäs, Tjörn

Facebook Twitter Pinterest

Glada och stolta kan vi meddela att försäljningen av vårt första projekt i egen regi startat.

 

I Höviksnäs på Tjörn har våra arkitekter Kajsa Brosché och Fanny Sernhede ritat tre bostadshus i massivträ. Nu är försäljningen igång av de totalt 16 bostadsrätterna om 2-4 rok i storlekar mellan 52-87 kvm.

 

Inflyttning under 2017.