Göteborgsmönster

Facebook Twitter Pinterest

 

Vi stoppade in Göteborg i röntgenapparaten idag för belysa dess hårda skelettdelar. Det här är Göteborgs fotavtryck när stadskartan har reducerats till enbart byggnader.

 

 

På röntgenplåten framträder den stora skillnaden i skalor mellan olika bebyggelseområden och byggnadstypologier. Obönhörligt avslöjas hur den modernistiska planeringen på gott och ont placerat bostadsområden som öar, hur stora avstånden är mellan olika stadsfunktioner men också hur skarpa – och absoluta – gränserna kan vara mellan olika typologier.

 

Röntgenfilmen visar hur stora ytor som faktiskt finns mellan husen i vår stad – utan att avslöja något om vad de tomma ytorna har för funktion, är det grönkilar eller vägapparater? – och synliggör all den mark som behövs för att bygga lågexploaterade småhusområden.

 

Ideologier, doktriner och paradigm marscherar förbi. Planering och ickeplanering. Planering som fått kompromissa och planering som vägrat kompromissa. Arkitekter som varit uppfyllda av en stor idé om en form, en form som fått betvinga landskapet. Andra arkitekter som haft idén att landskapet ska ge form åt bebyggelsen. Här finns alla 1900-talets stadsbyggnadsskolor representerade.

 

Vår stad är full av historier. Också på den här nivån, i dess skelettdelar, är dess vinglande färd synlig; präglad av förändrade synsätt på människan och samhället. Ibland med märkliga konsekvenser sedda från ovan. Som att titta på molnen: “Men, liknar inte det där en…?”

 

Byggnaderna framträder med ett antal grundformer, som när ämnen stelnar till givna kristallstrukturer. Det finns mönster som återupprepar sig. Man känner igen logistikterminalerna, stadskärnan, skolorna, verksamhetsområdena, 40-, 50-, och 60-70-talsområdena, öarna.

 

Så starkt är den byggda formen präglad i oss att man kan göra ganska goda antaganden om social sammansättning och medelinkomst baserat enbart på dessa bilder.

 

Storskaliga handelsanläggningar svävar fritt utan kopplingar till bostadsbebyggelsen, vad relaterar de överhuvudtaget till? Deras viktigaste orienterings- och lokaliseringsfaktor är inte synlig i kartan den här: av- och påfarter till de stora bilvägarna.