Informationsmöte om byggemenskapen Ärlan 26 januari 2017

Facebook Twitter Pinterest

gb2

 

Nu är det dags att sätta ihop den grupp som tillsammans ska planera, låta bygga och bo i byggemenskapen BRF Ärlan. Vi bjuder därför in till ett informationsmöte för dig som vill vara med och skapa ditt framtida boende på Gråberget i Majorna.

 


För det är just precis det en byggemenskap handlar om. Ett nytt sätt att tänka nytt kring bostadsbyggande, där de som skall bo i huset också ansvarar för utvecklingen av bostaden. Definitionsmässigt är en byggemenskap “en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och sedan använder en byggnad.”

 


Byggemenskapen Ärlans arbete kommer att resultera i ett flerbostadshus med 25-30 bostadsrätter på Ärlegatan alldeles granne med Mariaplan i Majorna i Göteborg

 


Projektstart 2017, planerad inflyttning våren 2020.

 


INFORMATIONSMÖTET ÄR FULLBOKAT

 


Informationsmöte: 26 januari 2017

 


Tid: 18:00-20:00, fika serveras från 17:30

 


Plats: Villa Belparc, A O Elliots Väg 10, Slottskogen, Rum A OBS! Ny lokal

 


För mer information, kontakta [email protected]

 


Det har snart gått fyra år sedan Inobi fick en markanvisning att utveckla en byggemenskap på Gråberget. Vi har sedan dess enträget arbetat vidare med planfrågor och är minst sagt entusiastiska över att ängligen få sätta igång!

 


För mer information: www.inobi.se/byggemenskaper/arlan

 


Här finner du mer information om byggemenskapen Ärlan, projektets förutsättningar, organisation, preliminära tidplan osv. Vi hoppas att detta kan ge dig en tydligare bild av hur projektet kommer att genomföras. Vi hoppas förstås att du vill veta mer och att vi ses på informationsmötet den 26 januari!

 


Sprid gärna inbjudan om ni känner någon som ni tror kan vara intresserad av att delta.