Inobi förstärker med ny projektledare

Facebook Twitter Pinterest

Vårt senaste tillskott Veronika Aspvall, arbetar halvtid hos Inobi som projektledare och har en betydande roll i arbetet med analyser i tidiga skeden. Hon är utbildad Maskiningenjör på Chalmers med en MSc i Lärande och Ledarskap och tog sin examen våren 2018. Utbildningen var en teoretisk utbildning men med mycket praktisk erfarenhet i form av fyra stycken praktikplaceringar, två stycken gymnasieskolor, Trafikverket samt Vinngroup. Under sin tid på Chalmers satt Veronika som kårordförande ett år.

 

Utöver sin halvtidstjänst på Inobi arbetar Veronika som gymnasielärare. Arbetet som gymnasielärare förstärker Veronikas processledningförmåga och ger henne insikt i skolors utbildnings- och verksamhetsbehov. Detta stärker i sin tur ytterligare Inobis kompetens inom utveckling av utbildningsmiljöer.

 

Veronika har ett stort intresse av olika former för samverkan och workshops, som verktyg för att nå en djupare förståelse för olika aktörers verksamhetsbehov. I sitt examensarbete fördjupade sig Veronika i detta ämne genom att analysera en form av CoCreation workshop utvecklad av RISE. Med denna kunskap med sig strävar Veronika efter att vidare utveckla sin förmåga att leda komplexa processer och skapa förutsättningar för samverkan och kompetensutbyte.