Inobi förstärker med samhällsgeograf

Facebook Twitter Pinterest

Pia Nyberg är utbildad samhällsgeograf och började arbeta på Inobi i slutet av mars. Pia tog examen från Göteborgs Universitet år 2016 och har en kandidatexamen i samhällsgeografi och miljövetenskap, samt en masterexamen i geografi. Innan Pia började på Inobi arbetade hon på Ramböll i 4,5 år på dåvarande avdelningen för samhällsplanering.

 

På Inobi har Pia en betydande roll i arbetet med analyser i tidiga skeden. Pias tillskott innebär en ytterligare bredd och fördjupning av Inobis kompetens och förmåga att arbeta med komplexa samhällsanalyser.