inobi nominerat till Kungsbackas arkitekturpris

Facebook Twitter Pinterestinobis projekt i Västra Hagen är ett av tre projekt som har nominerats till Kungsbackas arkitekturpris 2013. Enligt statuterna ges priset baserat på “hur väl byggnaden smälter in i sin kringliggande miljö, hur väl huset passar på tomten, om det är vackert utformat, eller om det särskiljer sig på något spännande sätt”.

Ansvarig för projektet på inobi har varit Stefan Rupert i nära samarbete med byggherre Anna Manteus

Läs mer här