Inobi pratar resiliens, stadsbyggnad och byggemenskaper

Facebook Twitter Pinterest

Den närmsta tiden är vi runt lite extra och talar om resiliens, stadsbyggnad, arkitektur och byggemenskaper.

 

Den 17 september föreläser Erik Berg på Chalmers Arkitektur under rubriken Social Nature, Urban Ecologies. How to be an architect in a time beyond architecture inom ramen för kursen Masterstudenternas introduktionskurs Sustainable Development and the Design Professions. Platsen är VM Lecture Hall, 10.30 – 11.15.

 

Den 19 september kan man höra Erik på Urban Transition Forum i Malmö, under rubriken Hållbar förtätning – att skapa nya värden utan att förstöra befintliga kvaliteter – om stadsförtätningarnas problematik och möjligheter.

 

Den 23 oktober talar Magnus Pettersson om Byggemenskap på Gråberget vid seminarium om arkitektföretaget som byggherre. Stockholm 23 oktober 13-17 (se www.staffancarenholm.se).