Inobi stöttar Archileaks

Facebook Twitter Pinterest

Vi stöttar Göteborgsiniativet för ett öppnare arkitektursverige. Detta gör vi genom att fatta ett principbeslut om att så långt som möjligt tillgängliggöra allt material vi producerar under creative commons och genom att införa en klausul i våra kundavtal som möjliggör informationsdelning. Läs mer om archileaks här.