Inobi vinner pris i arkitekttävling om Vallastaden

Facebook Twitter Pinterest

Inobi har belönats med andra pris och 300 000 kronor för förslaget ”Publicum Bonum” i den allmänna arkitekttävlingen om Vallastaden i Linköping. Tävlingen om Vallastaden arrangerades av Linköpings kommun, Linköpings Universitet och Akademiska Hus. Totalt lämnades 27 bidrag in. Juryn tilldelade andra pris till inobis förslag med mottot ”Publicum Bonum”, vilket är latin för ”kollektiv nyttighet”.

 

 

Vi är stolta och glada att belönas i Linköpings stora stadsplanetävling eftersom Linköping med den här tävlingen så tydligt visat att man har ambitionen att fylla de ofta väldigt diffusa formuleringarna om hållbarhet med ett konkret innehåll, utveckla relationen mellan stad och land, förändra hur svenska städer ser ut och byggs och föra samman universitet med staden. Allt detta är frågor vi arbetar med och funderar omkring varje dag – därför valde vi, för första och hittills enda gången, att delta i en arkitekttävling.

 

I vårt förslag behandlar vi de stora utmaningar som måste lösas om städerna ska bli hållbara: hur kan vi knyta samman näringskretsloppet så lokalt som möjligt i ett urbant sammanhang? Hur kan man bo i lägenhet och ändå ha den frihet som många förknippar med hus på landet? Hur kan demokrati och delaktighet utveckla sig i moderna stadsmiljöer? Hur ser kunskapsstadens mötesplatser ut? Vi visar i förslaget hur nya typer av allmänningar och en ny syn på stadsrummet kan stärka och bygga upp lokala sociala resurser för hållbarhet och utveckling.

 

Vi lyfter även fram det nya byggkonceptet byggemenskaper som Linköpings kommun glädjande nog har bestämt sig för att satsa på. Vi menar dock att konceptet måste stödjas av en stadsbyggnadsinkubator inriktad mot byggemenskaper och av en aktiv kommunal marktilldelningsstrategi. Vi visar också hur en stadsdel med många byggemenskaper, små och varierade fastighetsindelningar och en integrerad stadsgårdsodling, kan se ut och fungera.

 

 

Arbetet med att ta fram tävlingsförslaget leddes av Erik Berg och Fanny Sernhede med stor medverkan av alla på inobi. I idéutvecklingen medverkade även Johannes Åsberg från YIMBY Göteborg och David Karlsson, idéhistoriker och ordförande på Nätverkstan i Göteborg i en serie workshops där de bärande tankarna mejslades fram och bearbetades. Illustratören Johan Renklint medverkade med illustrationer.

 

Läs inobis pressmeddelande på Mynewsdesk.

 

Mer text och bild på projektsidan.