Kårhus på landet

Facebook Twitter Pinterest

inobi har tillsammans med Chalmers Studentkår tagit fram ett förslag till utveckling av kårens fritidsanläggning vid Sandsjön i Härryda. I onsdags beslöt studentkårens fullmäktige att gå vidare med förslaget, som bland annat innebär en ny byggnad kallad Storstugan, och en omfattande uppgradering av hela området. Om alla planer går i lås kommer projektet att vara realiserat till höstterminen 2015. Oaktat så är vi mycket stolta!

 

Illustration av Storstugan, bild Björn Nordin/inobi

 

Visionen för Kårhus på landet kan sammanfattas i följande punkter:

 

– Vi vill få tillbaka den Chalmeristiska allemansrätten. Förr låg nyckeln till sportstugan i hängrännan, vi vill att det
igen ska bli lika enkelt att lämna stan och komma ut och ha kul på landet.

 

– Vi vill skapa ett sammanhållet område som erbjuder en palett av olika lokaler och möjligheter till aktivitet.

 

– Vi vill att området ska kunna användas av flera grupper samtidigt, likväl sammanhängande för ett enda stort sällskap.

 

– Vi vill skapa något som ger en extra krydda för de som är studenter på Chalmers.

 

– Vi vill kort sagt skapa ett kårhus på landet – en plats för möte och umgänge, fest och allvar, nöje och rekreation.

 

Samma som på campus, fast på landet.

 

Läs om hela förslaget här.

Situationsplan – områdets framtida utveckling