Masterplan för Chalmers

Facebook Twitter Pinterest

På uppdrag från Chalmers Fastigheter har Inobi tagit fram en “totalkarta” och 3d-modell för Chalmers Campus Johanneberg och Lindolmen. Läs mer om projektet på den aktuella projektsidan.