Nyrekrytering och nytt marknadsområde

Facebook Twitter Pinterest

Inobi rekryterar Anna Nyborg Lafveskans i rollen som arkitekt, inredningsarkitekt och ansvarig för det nya marknadsområdet Kontor och inredning. Rekryteringen tillför kompetens och ledarskap, och kompletterar Inobis tjänsteerbjudande inom arkitekturens hela skala från stadsplanering till inredning. 

 

Anna har gedigen erfarenhet som uppdragsansvarig mot stora varumärken i långvariga samarbeten. Hon har jobbat både med ny- och ombyggnad och har dubbla yrkestitlar, arkitekt SAR/MSA respektive inredningsarkitekt SIR/MSA, samt universitetsutbildning inom psykologi. Hon kommer senast från det egna företaget Shadowplay arkitekter.

 

Marknadsområdet Kontor och inredning kompletterar Inobis befintliga verksamhet inom marknadsområdena Bostad och Samhälle. Anna kommer som marknadsansvarig att ingå i företagets ledningsgrupp och hon kommer under våren 2021 att leda arbetet med att starta och utveckla verksamheten inom det nya marknadsområdet.

 

”Vi ser efter Corona ett uppdämt behov av att anpassa kunskapssamhällets arbetsplatser till en ny tillvaro där de digitala hjälpmedlen är bättre, men där kvalitativa fysiska möten samtidigt spelar en allt större roll”, säger Magnus Pettersson, VD.

 

Anna drivs av att arbeta med människor och att utveckla helhetslösningar för varumärken och arbetsplatser. Hon delar Inobis fokus på analys och hållbarhet, och ser en utveckling mot ett kretsloppstänk där inredning går vidare i omlopp, re-designas och kan få en längre livslängd. Dessutom ser hon gärna att Inobi framåt ritar projektanpassat vilket ofta både är mer kostnadseffektivt för kunden och ekologiskt hållbart. Man kan styra själv vilka material som väljs, var och hur möblerna produceras samt genom designen möjliggöra för framtida återbruk.

 

Anna ser fram emot att integrera sin erfarenhet inom inredning och kontor med Inobis kompetens inom hållbarhet och mötesplatstjänster och att tillsammans utveckla mötesplatsmetodiken från boken Att bygga mötesplatser (2017).

 

Vi på Inobi ser med stor spänning fram emot att ta del av Annas kunskaper inom inredning och arbetsplatsutveckling och mot att tillsammans med Anna bredda och vidareutveckla Inobis verksamhet. Välkommen Anna!