Varför vi bloggar

Facebook Twitter Pinterest

Hej! Den här bloggen är ett sätt för oss att ställa kommunikationen i hjärtat av vår verksamhet som företag – och att göra synligt vad det innebär. Genom bloggen kommer vi berätta så öppenhjärtligt vi bara vågar och förmår om våra svårigheter och utmaningar och om våra funderingar om arkitektur och planering.

 

Inobi är ett företag som lever i skärningspunkten mellan kommunikation och arkitektur. Vi är från början resultatet av giftermålet (på ett rent professionellt plan) mellan en projektutvecklande kommunikatör och två arkitekter.

 

Det innebär, inbillar vi oss, att vi ser vi på arkitektur lite annorlunda än många av våra kollegor i branschen. För oss är kommunikationen det viktigaste inslaget i hela designprocessen.

 

Den hållbara arkitekturen blir till genom framgångsrik, engagerad och uppriktig kommunikation. Lyssnande och utbyte av synpunkter. Kritiken är ett av våra främsta verktyg. Förhoppningsvis kommer detta att synas och märkas på den här bloggen. Självklart är det möjligt att kommentera och diskutera alla inlägg.

 

Samtidigt som bloggen blir ett viktigt kommunikationsverktyg är den också en möjlighet till en ständig och kontinuerlig kunskapsuppbyggnad för vår egen del. Vi är ett nyfiket gäng och vill helst inte börja vila på slentrianmetoder och gamla kunskaper. Bloggen är därför ett forskningshjälpmedel, den hjälper och tvingar oss att utforskar arkitekturen, i olika riktningar.

 

Bloggen används av Inobis medarbetare (och då och då av en och annan gästskribent). För att den inte ska bli en farkost lika själlös som ett aktiebolag, kommer vi att formulera våra personliga reflektioner. Det innebär att varje skribent ansvarar för sina egna åsikter och bloggen representerar inte någon officiell ståndpunkt från företaget.