Arkitektur är centralt för samhällets omställning

Inobi är ett litet arkitektkontor med hög spetskompetens. Vi har sedan 2010 formgivit utifrån drivkraften att optimera varje projekts inneboende potential, kompromisslöst. 

Vår arkitektursyn

Formlära 

Vi tror på den täta vackra staden. God arkitektur tål att upplevas på nära håll. Rummen i staden måste inspirera och beröra. Att utforma en byggnad är ett stort ansvar. Centralt i varje projekt ligger att definiera en formtanke, som höjer sig över det rent funktionella. Att driva en formtanke från idé till färdig byggnad kräver kreativitet, nyfikenhet och erfarenhet. Förståelse för arkitekturhistoria är viktig för att tolka och utmana samtiden; genom kunskap om proportioner, material och harmoni skapar vi tidlösa rum. Vi är inte rädda för att använda de klassiska reglerna för skönhet. Inte heller för modernistiskt sökande efter kontraster och provokationer. Framtiden har plats för olika formspråk, pluralism och mångfald berikar. Kvalitet och konsekvens är nyckelord. 

 

En grön omställning

Vi är mitt i en omvälvande omställning. Från individualism och masskonsumtion till långsiktig hållbarhet. Byggbranschen har en nyckelroll i denna process. Att söka långsiktiga, finstämda lösningar i stället för skrytsamma attribut är en självklarhet för oss. Likaså att ligga i framkant i kunskapen kring material, energi och miljöpåverkan. Vår långa erfarenhet av projektering och byggande gör oss till en stark röst för hållbara val i alla projekt vi är inblandade i.

 

Arkitektur som varumärke

Allt kommunicerar. Stadens fasader och gröna rum, kontorets sociala miljöer, bostadens värme i material och kulörer. På Inobi vet vi att det innehåll som formen förmedlar måste tänkas in från början. Vi är passionerat intresserade av att skapa miljöer som höjer städer, företag och människor. Vi ritar och kommunicerar med substans och innehåll. Alltid med kundens bästa i fokus.

 

Att bygga för möten

När en byggnad är färdig skapar den de fysiska ramarna för människors liv lång tid framöver. Som arkitekter måste vi förstå samhället; dess strukturer, dess synliga och osynliga nätverk. Den fysiska miljön är spelplanen för människors sociala liv. På Inobi har vi lång erfarenhet av att integrera samhällsvetenskaplig analys i byggnadsgestaltningen. Vi ser redan på ritning var potentialen för möten finns och hur man optimerar de sociala kvaliteterna.

Bostäder för ett hållbart liv

Inobi har lång erfarenhet av att utforma bostäder. Vi brinner för att skapa vackra, unika hem och har arbetat med allt ifrån komplexa villor till flerbostadshus i täta stadsmiljöer.

Vi har starkt fokus på boendets sociala aspekter. Målet är tidlösa livsmiljöer med gemenskap och trivsel i centrum.

 

 

Inredning – Rum för identitet och kreativa möten

Hos Inobi finns lång erfarenhet av verksamhetsanpassade arbetsplatser för offentliga och kommersiella företag. Vi vet att kreativa miljöer genererar innovation och hur man bygger dynamiska mötesplatser. Vi tar identitet och varumärke på allvar. Omsorgsfullt utformade miljöer är en konkurrenskraft.

 

Vi verkar alltid i nära dialog med beställaren. För att uppmuntra kollektiva processer och medbestämmande leder vi gärna workshops i tidiga skeden. Vi har erfarenhet från stora återbruksprojekt och behärskar inredningsarkitekturens hela skala – från funktionsprogram och tidiga skisser till komplex projektering. Resultatet ska designmässigt hålla hög kvalitet, andas nytänk och kunna leva länge.

 

 

Kunskapssamhällets offentliga och professionella miljöer

Inobi har utvecklat en expertis kring högre utbildning, forskning och kunskapsföretag, och hur dessa verksamheter påverkas av den fysiska miljö de är verksamma i. Vi är övertygade om att möten och interaktion mellan människor driver samhällets, såväl som organisationers, utveckling. Vi erbjuder kunskap inom utveckling av värdeskapande mötesplatser i alla skalor.

 

Vi arbetar med projekt- och processledning av stadsutveckling, campusplanering och programarbeten i stor skala för företag och organisationer. Vi arbetar även med arkitektur och projektering av de enskilda mötesplatserna, byggnaderna och arbetsplatserna – allt ifrån tekniskt komplicerade laboratorier och forskningsmiljöer till offentliga bibliotek och utemiljöer. Våra uppdrag omfattar ofta såväl projektledning som utredning, analys, strategi och arkitektur.

Nyheter

Vi är glada att dela med oss av nyheten att Ekmansgatan 5 har nominerats till Göteborgs bästa byggnadsverk 2023. I ett nära samarbete med Albert Svensson och TB-gruppen har en byggnad i klassisk stil skapats där såväl boende som förbipasserande kan uppskatta gediget detaljarbete på platsens villkor.

 

Byggnaden innehåller 17 yteffektiva lägenheter. Deras planlösningar är noggrant studerade i relation till byggnadens fasader. Varje fönster utgör en viktig komponent i fasadens gestaltning, samtidigt som det ger lägenheterna optimal ljusföring och möblerbarhet. Även entréplanets hall och kontorsytor samspelar med sockelvåningens valvfönster och rusticerade murverk. 

 

Vi tror på den täta vackra staden. God arkitektur tål att upplevas på nära håll. Rummen i staden ska inspirera och beröra. Förståelse för arkitekturhistoria är viktig för att tolka och utmana samtiden; genom kunskap om proportioner, material och harmoni skapar vi tidlösa rum. Vi är inte rädda för att använda de klassiska reglerna för skönhet. Inte heller för modernistiskt sökande efter kontraster och provokationer. Framtiden har plats för olika formspråk, pluralism och mångfald berikar. Kvalitet och konsekvens är nyckelord. 

 

Foto: TB-gruppen

Tillträdet för de boende i BRF Byggemenskapen Ärlan markerar en milstolpe för Inobis arbete med projektet och för vårt arbete med byggemenskaper i Sverige. Vi är oerhört glada att ha nått våra egna och byggemenskapens högt ställda mål i ett projekt med sociala, ekologiska och arkitektoniska värden som inte alltid ryms i traditionella uppdrag. Tack vare ett gott och ihärdigt samarbete inom byggemenskapen kan vi idag gratulera varandra till ett väl genomfört projekt, ett unikt hus och en komplett genomförd byggemenskap i Göteborg, från ax till limpa.

 

Ärlan har varit ett roligt och lärorikt projekt att arbeta med för Inobi. Vårt samarbete med övriga medlemmar i byggemenskapen har resulterat i en hållbar byggnad med stora boendekvaliteter som vi är stolta över. Byggemenskapen erbjuder ett modernt och klimatsmart boende för sina engagerade medlemmar, med generösa gemensamhetsutrymmen, sunda material, solceller på taket och en låg energiförbrukning.

 

Läs mer om projektet här.

Vi har gått med som partner i CMB, Centrum för Management i Byggsektorn, och Inobis Fredrik Rosenhall sitter med i kunskapsgruppen Alternativa boendeformer. Detta är ett kunskapsområde som vi brinner för och har jobbat med mycket i olika former under åren. Vi ser fram emot att fördjupa vår kunskap inom området ytterligare!

I april har vi förstärkt vårt team med Sara Tuneld och Emma Frykberg. 

Sara är nyligen utexaminerad arkitekt från Chalmers och lärde känna Inobi tack vare sitt intresse för analys och social hållbarhet, bland annat genom vår bok Att bygga mötesplatser.

Emma arbetar parallellt under våren med att färdigställa sitt exjobb på Chalmers arkitektur. Emma sökte sig till Inobi med stort intresse för att rita kvalitativa bostäder. 

Vi har utökat vårt team med Peter Sallmén, Arkitekt SAR/MSA som har flerårig erfarenhet inom formgivning och projektering. Peter kommer närmast från Tengbom där han under ett antal år har arbetat med bland annat skolor och bostäder, både villor och flerbostadshus för större fastighetsbolag. Med en kandidat inom industridesign och ett öga för detaljer är Peter också en tillgång inom vårt växande marknadsområde Inredning. Välkommen Peter!

 

Byggemenskapen Ärlan är den första större byggemenskap som uppförs i Göteborg. Det är dessutom det första projekt där en grupp privatpersoner är byggherrar och arbetar tätt tillsammans med en fastighetsutvecklare som partner och medlem. Eftersom detta är ett pionjärprojekt på flera sätt är processen minst lika viktig som själva byggnaden. Vi har som byggande arkitekter ställts inför alla de utmaningar och beslut som våra beställare vanligtvis möter. Det har gett oss en enorm kompetensutveckling – och en viss ödmjukhet. 

 

Vi vill fortsätta att hitta våra egna infallsvinkar på arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet. Vi vill genomföra projekt som utmanar oss, som vi själva tror på och som vi kan vara stolta över. Därför vill vi initiera fler byggemenskaper framöver och inspirera andra att bygga flerfamiljshus inom den här formen. Vi tror på smart, småskalig och varierad bostadsbebyggelse.

 
Läs mer om vår resa här!

PROJEKTLEDARE

Nu söker vi en projektledare med 5-10 års erfarenhet av att planera och leda projekt för externa beställare. Du har erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och trivs med att arbeta i hela spannet från tidiga projektskeden och förstudier till genomförande och leverans i våra utrednings-, fastighets- och lokalprojekt.

 

Du arbetar strukturerat och systematiskt. Du trivs med att arbeta i team, leda workshops och delar gärna med dig av kunskap och information. Du är lyhörd och trivs med att prata inför och med andra människor. I rollen som projektledare kommer du självständigt hantera kontakter med många olika aktörer och intressen där eget ansvar och ömsesidigt förtroende är avgörande för framgång.

 

Hos oss kommer du bland annat att arbeta med utveckling av kunskapsmiljöer, campusplanering och stadsbyggnad inom hållbart samhällsbyggande. Det är meriterande med kompetenser inom bygg- och projekteringsledning, samt erfarenheter av universitets- och forskningsmiljöer, fastighetsutveckling, lokalprogram och projektutveckling i tidiga skeden.

 

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev och CV till [email protected] senast den 10 januari. Märk din ansökan “Projektledare”.

 

INOBI

Inobi grundades 2010 och vi är idag ca 15 medarbetare, de flesta av oss arkitekter och projektledare. Inobi är en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet och arbetar med ledning, analys och arkitektur med utgångspunkt i tidiga skeden. Våra beställare finns inom såväl privat som offentlig sektor och vi genomför uppdrag i alla skalor inom marknadsområdena Bostad, Inredning och Samhälle.

 

Läs mer om oss på www.inobi.se

  

 

ARKITEKT

Vi söker en arkitekt med erfarenhet av alla uppdragsfaser från utredning, skiss och konceptutveckling till projektering. Vi tror att du har arbetat som arkitekt i 5-10 år. Du är van att självständigt driva projekt. Du är noggrann och tar eget ansvar för uppdragens genomförande, vilket kräver vana att tolka detaljplaner och god insikt i kopplingen mellan projektering och byggande.

 

Du har ett brett intresse för arkitektur och samhällsbyggnad, och kan effektivt kommunicera koncept och idéer, såväl muntligt som i text och bild. Vi ser att du har en mycket god gestaltningsförmåga med intresse både för byggnader och stadsmiljöer. På Inobi kommer du samverka i team med kollegor, uppdragsgivare och andra medverkande i våra projekt.

 

Vi brinner för hållbarhet och arbetar med konkreta tillämpningar av social och ekologisk hållbarhet. Erfarenhet av att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter i uppdrag är meriterande.

  

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev, CV och eventuell portfolio till [email protected] senast den 10 januari. Märk din ansökan “Arkitekt”.

 

INOBI

Inobi grundades 2010 och vi är idag ca 15 medarbetare, de flesta av oss arkitekter och projektledare. Inobi är en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet och arbetar med ledning, analys och arkitektur med utgångspunkt i tidiga skeden. Våra beställare finns inom såväl privat som offentlig sektor och vi genomför uppdrag i alla skalor inom marknadsområdena Bostad, Inredning och Samhälle.

 

Läs mer om oss på www.inobi.se

 

 

Forskning och utveckling

Inobi är ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av medarbetarnas kompetenser i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen. Att hitta värdeskapande kopplingar mellan teori och praktik är grunden i inobis verksamhet. Vi är övertygade om att ledande konsulttjänster i samhällsbyggnadssektorn kräver en ständig utveckling. En utmanade intellektuell miljö, där projekt diskuteras och ställs i relation till sitt sammanhang är en självklarhet hos oss. Vi bedriver även en egen ”FoU-verksamhet”. Denna tar sig bland annat uttryck genom forskningsprojekt, författande, föredrag och en rik internutbildningskultur. Genom arbete med bl a resilienskvarter och mötesplatsteori har vi utvecklat nära samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers. Vi arbetar till stor del utifrån den vetenskapsteoretiska metodologin ”Kritisk Realism”, som betonar vikten av att länka samman teknik, samhällsvetenskap och kreativt skapande. Något som känns mycket relevant inom samhällsbyggandet, där sociala och ekologiska frågor måste hanteras tillsammans. I vårt kontor på Kyrkogatan har vi ett ständigt växande arkitekturbibliotek med referenslitteratur.

10% av vår arbetstid sätter vi av för egna idé- och utvecklingsprojekt. Varje medarbetare styr själv över användningen av sin inobitid. Detta ger våra medarbetare möjlighet att använda inobi som en plattform för att utveckla nya projektidéer inom nya områden och utveckla sina specialintressen och kunskaper. I slutändan ger inobitiden mervärde tillbaka till företaget, det gör arbetet mer kreativt och skapar förutsättningar för det oväntade och oplanerade.

Projektutveckling

Inobi vill vara en aktiv part i att utveckla såväl arkitektrollen som bygg- och fastighetsbranschen i stort. Vi tror att kunskapsintegrerande företag som Inobi även bör gå in i rollen som projektutvecklare. I den rollen kan vi fullt ut ta ett helhetsansvar för genomtänkta och arkitektoniskt bearbetade miljöer.

Genom vår mångåriga erfarenhet av plan- och bygglovsprocesser har vi byggt upp en stor kunskapsbas kring utveckling av mark och fastigheter. Med vår satsning på byggemenskaper hoppas vi kunna ändra de strukturella förutsättningarna för bostadsbyggandet och skapa bättre förutsättningar för ett småskaligt och medborgarinitierat bostadsbyggande.

Vi arbetar även med mer traditionella fastighetsutvecklingsprojekt, ofta relaterat utveckling av råmark till detaljplanerad mark, eller detaljplanerad mark till färdiga projekt. Kontakta oss gärna om ni har fastigheter med utvecklingspotential – vårt stora intresse för goda boende- och stadsmiljöer i kombination med våra kunskaper om planjuridik gör oss till en trygg partner.

Publicerat

Om Inobi

Mark Isitt skriver om Ekmansgatan 5 i GP
Göteborgs-Posten
Ekmansgatan no 5 – Lorensbergs villastad
Göteborgs-Posten
Docuware stortrivs i nya kontoret
Sigillets hyresgästtidning kvadratmeter
Hemma hos Villa Maugesten
Residence Magazine
Inobi delar expertis på arbetsplatsen i fokus
arbetsplatsenifokus.se
Byggande Arkitekter i Tidskriften Rum
Tidskriften Rum
Tjörn visar vägen
Landets Fria tidning
Nybyggarna som väljer bort det kommunala avloppet för näringens skull
Landets Fria tidning
Förstudien för Sahlgrenska Life är klar
Akademiliv
Intervju i DN om Byggemenskaper
dn.se
Invigning av Chalmers Samhällsbyggnad
Arkitekten
Omvärldsanalys Sahlgrenska Life i Akademiliv
Akademiliv
Mer hållbart när vi bor och bygger tillsammans
WWF
Chalmers bibliotek först i Sverige med Learning Commons
Chalmers Tekniska Högskola
Tångeröds ekoby i Lokaltidningen STO
Lokaltidningen STO
Ekohus Kassjö i Kloka Hem
pdf för nedladdning
P4 Västerbotten om Ekohus Kassjö
Sveriges Radio
Hon är Sveriges första Byggemenskapsledare
Fastighetstidningen
Ekohus Kassjö i Västerbottenskuriren
Västerbottenskuriren
Intervju med Inobi i Ekobyboken
Ekobyboken, Votum förlag
Byggemenskaper utmanar storbyggare
P4 Göteborg
Villa Manteus i GP
Göteborgs-Posten
Naturvetargården i GP
Göteborgs-Posten

Medarbetare

ANNA NYBORG
ANNA NYBORG
ARKITEKT SAR/MSA, INREDNINGSARKITEKT SIR/MSA, VD
ANNA WRENER
ANNA WRENER
ARKITEKT SAR/MSA
EMMA FRYKBERG
EMMA FRYKBERG
ARKITEKT MSA
ERIK JÄRKIL
ERIK JÄRKIL
ARKITEKT MSA
FREDRIK ROSENHALL
FREDRIK ROSENHALL
ARKITEKT SAR/MSA, SOCIOLOG
HALDUR ROHTLA
HALDUR ROHTLA
ARKITEKT SAR/MSA
TOVE WENNBERG
TOVE WENNBERG
ARKITEKT SAR/MSA