Från analys till arkitektur

Vi är Inobi. Ett arkitektkontor och ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av medarbetarnas kompetenser i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen.

Vår idé

Inobis vision är att vara en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet. För oss handlar framgångsrik gestaltning av livsmiljöer om att ständigt fördjupa, utmana och förmå integrera förståelsen för de sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar som villkorar samhällsbyggandet. Det innebär att analys och form för oss är intimt sammanflätade. God arkitektur är resultatet av en kunskapsprocess där delar och motstridiga villkor bearbetas och fogas till en helhet.

Marknadsområden

I vissa projekt är analysen målet, i andra ligger fokus på inredning eller byggnader, i ytterligare andra på övergripande fysiska strukturer –infrastruktur och stadsplaner. Det analytiska och kommunikativa angreppssättet är den röda tråden i företagets verksamhet. Vår expertis ligger i trehuvudsakliga marknadsområden. I dessa erbjuder vi tjänster inom projektledning, forskning och utbildning, stadsplanering, arkitektur och inredningsarkitektur.

 

BOSTAD – Bostäder för ett hållbart liv

Inobi arbetar med bostäder i alla skalor. Vi har lång erfarenhet och har utvecklat en stor kunskap kring utformning av bostäder. Våra villor kännetecknas av en samtida arkitektur där material, ljusföring och rumssamband ägnats stor omsorg.

 

Vi har stor arkitekturhistorisk kunskap, projekteringserfarenhet i BIM och hjälper beställaren att omsätta tankar till verklighet. Inobi utformar livsmiljöer med starkt fokus på boendets sociala aspekter och för livets alla skeden, vilket gör att byggnaden håller över tid. Vi har kunskaper inom allt ifrån småskalig privatbostadsarkitektur, byggemenskapsledning till storskalig samhällsutvecklande bostadsförsörjning.

 

 

INREDNING – Rum för identitet och kreativa möten

Hos Inobi finns lång erfarenhet av verksamhetsanpassade arbetsplatser för offentliga och kommersiella företag. Vi vet att kreativa miljöer genererar innovation och hur man bygger dynamiska mötesplatser. Vi tar identitet och varumärke på allvar. Omsorgsfullt utformade miljöer är en konkurrenskraft.

 

Vi verkar alltid i nära dialog med beställaren. För att uppmuntra kollektiva processer och medbestämmande leder vi gärna workshops i tidiga skeden. Vi har erfarenhet från stora återbruksprojekt och behärskar inredningsarkitekturens hela skala – från funktionsprogram och tidiga skisser till komplex projektering. Resultatet ska designmässigt hålla hög kvalitet, andas nytänk och kunna leva länge.

 

 

SAMHÄLLE – Kunskapssamhällets offentliga och professionella miljöer

Inobi har utvecklat en expertis kring högre utbildning, forskning och kunskapsföretag, och hur dessa verksamheter påverkas av den fysiska miljö de är verksamma i. Vi är övertygade om att möten och interaktion mellan människor driver samhällets, såväl som organisationers, utveckling. Vi erbjuder kunskap inom utveckling av värdeskapande mötesplatser i alla skalor.

 

Vi arbetar med projekt- och processledning av stadsutveckling, campusplanering och programarbeten i stor skala för företag och organisationer. Vi arbetar även med arkitektur och projektering av de enskilda mötesplatserna, byggnaderna och arbetsplatserna – allt ifrån tekniskt komplicerade laboratorier och forskningsmiljöer till offentliga bibliotek och utemiljöer. Våra uppdrag omfattar ofta såväl projektledning som utredning, analys, strategi och arkitektur.

Nyheter

 

Byggemenskapen Ärlan är den första större byggemenskap som uppförs i Göteborg. Det är dessutom det första projekt där en grupp privatpersoner är byggherrar och arbetar tätt tillsammans med en fastighetsutvecklare som partner och medlem. Eftersom detta är ett pionjärprojekt på flera sätt är processen minst lika viktig som själva byggnaden. Vi har som byggande arkitekter ställts inför alla de utmaningar och beslut som våra beställare vanligtvis möter. Det har gett oss en enorm kompetensutveckling – och en viss ödmjukhet. 

 

Vi vill fortsätta att hitta våra egna infallsvinkar på arkitektur, stadsutveckling och hållbarhet. Vi vill genomföra projekt som utmanar oss, som vi själva tror på och som vi kan vara stolta över. Därför vill vi initiera fler byggemenskaper framöver och inspirera andra att bygga flerfamljshus inom den här formen. Vi tror på smart, småskalig och varierad bostadsbebyggelse.

 
Läs mer om vår resa här!

PROJEKTLEDARE

Nu söker vi en projektledare med 5-10 års erfarenhet av att planera och leda projekt för externa beställare. Du har erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och trivs med att arbeta i hela spannet från tidiga projektskeden och förstudier till genomförande och leverans i våra utrednings-, fastighets- och lokalprojekt.

 

Du arbetar strukturerat och systematiskt. Du trivs med att arbeta i team, leda workshops och delar gärna med dig av kunskap och information. Du är lyhörd och trivs med att prata inför och med andra människor. I rollen som projektledare kommer du självständigt hantera kontakter med många olika aktörer och intressen där eget ansvar och ömsesidigt förtroende är avgörande för framgång.

 

Hos oss kommer du bland annat att arbeta med utveckling av kunskapsmiljöer, campusplanering och stadsbyggnad inom hållbart samhällsbyggande. Det är meriterande med kompetenser inom bygg- och projekteringsledning, samt erfarenheter av universitets- och forskningsmiljöer, fastighetsutveckling, lokalprogram och projektutveckling i tidiga skeden.

 

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev och CV till [email protected] senast den 10 januari. Märk din ansökan “Projektledare”.

 

INOBI

Inobi grundades 2010 och vi är idag ca 15 medarbetare, de flesta av oss arkitekter och projektledare. Inobi är en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet och arbetar med ledning, analys och arkitektur med utgångspunkt i tidiga skeden. Våra beställare finns inom såväl privat som offentlig sektor och vi genomför uppdrag i alla skalor inom marknadsområdena Bostad, Inredning och Samhälle.

 

Läs mer om oss på www.inobi.se

  

 

ARKITEKT

Vi söker en arkitekt med erfarenhet av alla uppdragsfaser från utredning, skiss och konceptutveckling till projektering. Vi tror att du har arbetat som arkitekt i 5-10 år. Du är van att självständigt driva projekt. Du är noggrann och tar eget ansvar för uppdragens genomförande, vilket kräver vana att tolka detaljplaner och god insikt i kopplingen mellan projektering och byggande.

 

Du har ett brett intresse för arkitektur och samhällsbyggnad, och kan effektivt kommunicera koncept och idéer, såväl muntligt som i text och bild. Vi ser att du har en mycket god gestaltningsförmåga med intresse både för byggnader och stadsmiljöer. På Inobi kommer du samverka i team med kollegor, uppdragsgivare och andra medverkande i våra projekt.

 

Vi brinner för hållbarhet och arbetar med konkreta tillämpningar av social och ekologisk hållbarhet. Erfarenhet av att implementera och säkerställa hållbarbetsaspekter i uppdrag är meriterande.

  

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka ett personligt brev, CV och eventuell portfolio till [email protected] senast den 10 januari. Märk din ansökan “Arkitekt”.

 

INOBI

Inobi grundades 2010 och vi är idag ca 15 medarbetare, de flesta av oss arkitekter och projektledare. Inobi är en ledande kunskapsaktör i det hållbara samhällsbyggandet och arbetar med ledning, analys och arkitektur med utgångspunkt i tidiga skeden. Våra beställare finns inom såväl privat som offentlig sektor och vi genomför uppdrag i alla skalor inom marknadsområdena Bostad, Inredning och Samhälle.

 

Läs mer om oss på www.inobi.se

 

 

Typ 1-diabetes är fortfarande en olöst knut. Det vill vi vara med och förändra!

8000 barn i Sverige lever med en obotlig livshotande sjukdom, typ 1-diabetes. Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi skapa hopp och vara med i kampen om att besegra typ 1-diabetes.

Sverige är efter Finland mest drabbat i världen av typ 1-diabetes. Ingen vet varför man får sjukdomen och endast forskning kan lösa knuten. Trots modern behandling leder sjukdomen ofta till komplikationer och ett förkortat liv. Det kan vi aldrig acceptera. Med vårt stöd till forskningen kan Barndiabetesfonden ta kampen mot typ 1-diabetes!

Typ 1-diabetes är fortfarande en olöst knut. Det vill vi vara med och förändra.

Sverige är efter Finland mest drabbat i världen av typ 1-diabetes. 900 barn drabbas varje år av denna livshotande och obotliga sjukdom. Därför är det särskilt viktigt att vi tar ansvar. Vårt sociala ansvarstagande är att stötta typ 1-forskningen.

Vi ställer oss även 2021 bakom Barndiabetesfonden och skapar hopp till drabbade

Typ 1-diabetes påverkar hela familjen. Blodsockerkontroller och insulininjektioner dygnet runt, livet ut. Ibland räcker inte orken till. Det behövs hopp om ett botemedel. Nu. Vi är med i kampen mot typ 1-diabetes. Gå med du också!

https://www.barndiabetesfonden.se

 

Med detta vill vi på Inobi också önska alla en god jul! Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

På Lennart Torstenssonsgatan 9, den sista obebyggda tomten i Lorensbergs villastad, ska Hökerum bygg uppföra ett nytt bostadshus. Ett parallellt uppdrag har hållits för att få fram ett förslag som självsäkert men ödmjukt tar plats i kulturmiljön. Juryn, bestående av representanter från fastighetsägaren och Göteborgs kommun, har valt vårt förslag till vinnare. Vi är väldigt glada över förtroendet.

 

”I vårt förslag har vi utnyttjat den erfarenhet vi byggt upp av att gestalta komplexa villor till att formge ett litet flerbostadshus med unika boendekvaliteter och en materialbearbetning värdig platsen. Det har varit mycket givande att samarbeta med Hökerum Bygg och Göteborgs kommun i det parallella uppdraget och nu ser vi fram emot att projektera en kompromisslös byggnad”, säger Fredrik Rosenhall, marknadsansvarig för Inobi bostad.

 

Inobi rekryterar Anna Nyborg Lafveskans i rollen som arkitekt, inredningsarkitekt och ansvarig för det nya marknadsområdet Kontor och inredning. Rekryteringen tillför kompetens och ledarskap, och kompletterar Inobis tjänsteerbjudande inom arkitekturens hela skala från stadsplanering till inredning. 

 

Anna har gedigen erfarenhet som uppdragsansvarig mot stora varumärken i långvariga samarbeten. Hon har jobbat både med ny- och ombyggnad och har dubbla yrkestitlar, arkitekt SAR/MSA respektive inredningsarkitekt SIR/MSA, samt universitetsutbildning inom psykologi. Hon kommer senast från det egna företaget Shadowplay arkitekter.

 

Marknadsområdet Kontor och inredning kompletterar Inobis befintliga verksamhet inom marknadsområdena Bostad och Samhälle. Anna kommer som marknadsansvarig att ingå i företagets ledningsgrupp och hon kommer under våren 2021 att leda arbetet med att starta och utveckla verksamheten inom det nya marknadsområdet.

 

”Vi ser efter Corona ett uppdämt behov av att anpassa kunskapssamhällets arbetsplatser till en ny tillvaro där de digitala hjälpmedlen är bättre, men där kvalitativa fysiska möten samtidigt spelar en allt större roll”, säger Magnus Pettersson, VD.

 

Anna drivs av att arbeta med människor och att utveckla helhetslösningar för varumärken och arbetsplatser. Hon delar Inobis fokus på analys och hållbarhet, och ser en utveckling mot ett kretsloppstänk där inredning går vidare i omlopp, re-designas och kan få en längre livslängd. Dessutom ser hon gärna att Inobi framåt ritar projektanpassat vilket ofta både är mer kostnadseffektivt för kunden och ekologiskt hållbart. Man kan styra själv vilka material som väljs, var och hur möblerna produceras samt genom designen möjliggöra för framtida återbruk.

 

Anna ser fram emot att integrera sin erfarenhet inom inredning och kontor med Inobis kompetens inom hållbarhet och mötesplatstjänster och att tillsammans utveckla mötesplatsmetodiken från boken Att bygga mötesplatser (2017).

 

Vi på Inobi ser med stor spänning fram emot att ta del av Annas kunskaper inom inredning och arbetsplatsutveckling och mot att tillsammans med Anna bredda och vidareutveckla Inobis verksamhet. Välkommen Anna!

Detta år har hela världen behövt lära sig att leva med sjukdom. För 8 000 barn i Sverige är dock sjukdom redan vardag. Att typ 1-diabetes fortfarande är en olöst knut vill vi vara med och förändra!

 

Typ 1-diabetes är en obotlig livshotande sjukdom. Ingen vet varför man får sjukdomen och endast forskning kan lösa knuten. Trots modern behandling leder sjukdomen ofta till komplikationer och ett förkortat liv. Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi vara med i kampen om att besegra typ 1-diabetes!

 

Inobi ger julen 2020 en gåva till Barndiabetesfonden och vill uppmärksamma deras viktiga arbete. Läs mer om hur du kan hjälpa till på deras hemsida! https://www.barndiabetesfonden.se

 

Med detta vill vi på Inobi också önska alla en god jul! Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!

Vi välkomnar vår visualiseringspraktikant Natalie Jungmalm till kontoret!

 

Natalie läser arkitekturvisualisering på Yrgo och jobbar främst i 3D Studio Max och Photoshop. Utbildningen är nischad mot arkitektur och Natalie lockades av blandningen mellan det kreativa och det tekniska. Hon tycker att det är roligast att visualisera villor och flerbostadshus och gillar att det går fort att bygga upp saker och få snabba resultat. Natalie hoppas på att få vara en del av vår process på Inobi och ett kreativt verktyg i skapandefasen.

 

Vi tycker att det är roligt att ha Natalie hos oss och ser fram emot att ta del av hennes arbete. Vi har fått in några nya, spännande uppdrag som vi snart ska berätta mer om och Natalie kommer vara en tillgång i alla faser av dessa!

Som kontorschef på Inobi arbetar du nära VD och ingår i ledningsgruppen, med ansvar för HR och resursplanering. Vi söker dig som har en kompetens inom personalfrågor (HR) och ett stort intresse för människor. Du är strukturerad, analytisk och strategisk, vill utvecklas som ledare och finnas tillgänglig för våra medarbetare i vardagen. Som kontorschef hos oss kommer du arbeta aktivt med såväl medarbetarnas som företagets utveckling.

 

Som HR-ansvarig arbetar du strategiskt med kompetensförsörjning och utveckling av våra processer inom rekrytering och vidareutveckling av våra medarbetare. Du planerar och deltar i löne- och utvecklingssamtal och bidrar i att följa upp och omsätta medarbetarnas utvecklingsmål i exempelvis utbildningar och uppdrag. Du ansvarar också för vår arbets- och kontorsmiljö och möter medarbetarna dagligen i dessa frågor.

 

Som ansvarig för resursplanering arbetar du operativt och nära marknads- och uppdragsansvariga. Du leder den löpande fördelningen av resurser mellan våra pågående och planerade projekt. Du är spindeln i nätet mellan uppdragsgivare, uppdragsansvariga och våra medarbetare. Vi arbetar idag i tid- och planeringsverktyget Millnet. Du kommer via verktyget också att medverka i budgetuppföljning både på uppdrags- och företagsövergripande nivå.

 

Inobi är ett växande konsultföretag och omfattningen av tjänsten kan utvecklas över tid. Vi ser gärna att du utöver din kompetens inom HR har erfarenhet av konsultverksamhet inom bygg- eller fastighetsbranschen, som projektledare, arkitekt eller liknande samt att du delar av din tid kan ta uppdrag för kund. Tjänsten kan under dessa förutsättningar redan initialt vara en heltidstjänst.

 

I ROLLEN SOM KONTORSCHEF INGÅR:

  • Ingå i ledningsgrupp
  • HR-ansvar
  • Resursplaneringsansvar
  • Budgetuppföljning
  • Arbete som konsult

 

DIN BAKGRUND

  • Dokumenterad kompetens inom HR är ett krav
  • Erfarenhet av liknande befattning är meriterande
  • Erfarenhet av konsultverksamhet är meriterande
  • Kompetens inom företagsekonomi är meriterande

 

TILLTRÄDE

Enligt överenskommelse.

 

ANSÖKAN

Är du intresserad av tjänsten? Skicka din ansökan och CV till Fanny Sernhede på [email protected] senast den 4 oktober. Märk din ansökan “Kontorschef”.

Den 16/3, samma dag som Folkhälsomyndigheten utfärdade sina skärpta rekommendationer, uppdaterade Inobi sina riktlinjer för att minska smittspridningen av Covid-19. Följande utdrag ur riktlinjerna kan vara trygga och bra att känna till även för dig som är uppdragsgivare eller besökare.

 

Noggrann handhygien

Tvätta händerna noga och ofta med tvål och vatten i minst 30 sekunder. Tvätta händerna vid ankomst till kontoret, även efter korta besök utanför kontoret, före måltid, mathantering och tömning av diskmaskin samt efter toalettbesök. Hosta och nys i armvecket. Undvik att röra ögon, näsa och mun.

 

Arbeta inte på kontoret med sjukdomssymptom

Gäller även lindriga symptom som snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, illamående eller allmän sjukdomskänsla. Arbeta även hemifrån i två dagar efter att du tillfrisknat.

 

Arbeta hemifrån i möjlig mån

Kontoret stänger inte, men vi uppmanar till, och ger alla medarbetare som kan utföra sina ansvar och arbetsuppgifter hemifrån möjligheten att göra det. Pågående digitalt arbete ska sparas på Inobis säkerhetskopierade serverplatser eller moln.

 

Undvik ej nödvändiga resor

Se UD:s reserekommendationer. Även inrikes tjänsteresor bör undvikas.

 

Undvik ej nödvändiga fysiska möten

Välj om möjligt ett digitalt möte före ett fysiskt. Delta inte i större sammankomster som tex konferenser, utbildningar och mässor. Lägg till en Teams-länk till alla dina möteskallelser.

 

Våra riktlinjer uppdateras vid behov. Skyddsombud och personalansvarig följer noggrant och systematiskt utvecklingen i vår omvärld och föreslår vid behov förändringar i riktlinjerna som beslutas av VD.

 

Vi är alla påverkade av samhällets restriktioner och vi måste alla på ett eller annat sätt ta vårt ansvar i denna utmanande situation. Alla företag och alla medarbetare i alla branscher påverkas, och alla har sina specifika förutsättningar för ansvarstagande och anpassning. Den mest utmanande delen i våra riktlinjer är förstås distansarbetet och att i möjlig mån undvika fysiska möten. Vi har inte stängt kontoret, men merparten av vårt arbete sker nu på distans och de flesta medarbetare genomför sina uppgifter och ansvar genom olika former av verktyg för digital samverkan. Omställningen har varit väldigt snabb och fungerar hittills väldigt bra.

 

I ledningsgruppen arbetar vi med de långsiktiga strategiska utmaningar och möjligheter som vi nu erbjuds. Inobis vardag har alltid innehållit analyser av trender och omvärld, och utveckling av mål, strategier och lösningar för framtiden. Nu handlar det om oss själva och vi omsätter vår kompetens i utvecklingen av nya arbetssätt och nya perspektiv på hållbar samhällsutveckling. Vi ser redan stora utvecklingssprång i arbetssätt och samverkan såväl internt som med våra uppdragsgivare. Tillsammans är vi redo för framtiden. Inobi vill tillsammans med dig både utveckla en långsiktigt hållbar framtid och här och nu aktivt bidra till att minska smittspridningen av Covid-19.

 

Tack för din insats! Vi ses, förmodligen digitalt!

Byggemenskapen Ärlan i Göteborg har tagit ett stort steg framåt. Tack vare ett partnerskap med BJC Group har projektets finansiering och framdrift säkrats.

 

BJC Group ingår nu liksom Inobi AB tillsammans med övriga familjer och privatpersoner som medlemmar i byggemenskapen. I nära samverkan med Göteborgs Stad ser vi fram emot en intensiv vår för projektet.

 

Vi planerar för att omgående erbjuda ytterligare medlemmar en plats i byggemenskapen och vår tidplan för bygglov och byggnation innebär en preliminär inflyttning redan under 2021.

”Det har under lång tid funnits ett stort intresse för projektet och det känns fantastiskt att nu kunna erbjuda nya medlemmar en plats i vårt hus.” Fredrik Domhagen, byggemenskapen Ärlan.

 

”Det finns en samsyn kring projektets värdegrund och BJC Group är glada att på detta sätt fortsätta bidra i det hållbara samhällsbyggandet.” Bengt Westin, BJC Group.

 

“Partnerskapet ger byggemenskapen en tydlig och hållbar tidplan. Vi ser fram emot att realisera projektet i nära samverkan med BJC Group och byggemenskapens övriga medlemmar.” Magnus Pettersson, VD, Inobi AB.

 

Mer information om projektet och dess bostäder kommer att publiceras på www.arlan.se. För kontakt med byggemenskapen mejla Fredrik Domhagen på [email protected] 

 

På vår projektsida för Byggemenskap Ärlan kan ni läsa mer om själva huset och på samtliga samverkanspartners hemsidor kan ni följa processen framåt.

 

https://inobi.se/projekt/byggemenskap-arlan/

www.arlan.se

https://www.bjcgroup.se

Forskning och utveckling

Inobi är ett kunskapsföretag. Våra tjänster utgörs av medarbetarnas kompetenser i kombination med den arbetsprocess som vi tillämpar i uppdragen. Att hitta värdeskapande kopplingar mellan teori och praktik är grunden i inobis verksamhet. Vi är övertygade om att ledande konsulttjänster i samhällsbyggnadssektorn kräver en ständig utveckling. En utmanade intellektuell miljö, där projekt diskuteras och ställs i relation till sitt sammanhang är en självklarhet hos oss. Vi bedriver även en egen ”FoU-verksamhet”. Denna tar sig bland annat uttryck genom forskningsprojekt, författande, föredrag och en rik internutbildningskultur. Genom arbete med bl a resilienskvarter och mötesplatsteori har vi utvecklat nära samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers. Vi arbetar till stor del utifrån den vetenskapsteoretiska metodologin ”Kritisk Realism”, som betonar vikten av att länka samman teknik, samhällsvetenskap och kreativt skapande. Något som känns mycket relevant inom samhällsbyggandet, där sociala och ekologiska frågor måste hanteras tillsammans. I vårt kontor på Kyrkogatan har vi ett ständigt växande arkitekturbibliotek med referenslitteratur.

10% av vår arbetstid sätter vi av för egna idé- och utvecklingsprojekt. Varje medarbetare styr själv över användningen av sin inobitid. Detta ger våra medarbetare möjlighet att använda inobi som en plattform för att utveckla nya projektidéer inom nya områden och utveckla sina specialintressen och kunskaper. I slutändan ger inobitiden mervärde tillbaka till företaget, det gör arbetet mer kreativt och skapar förutsättningar för det oväntade och oplanerade.

Projektutveckling

Inobi vill vara en aktiv part i att utveckla såväl arkitektrollen som bygg- och fastighetsbranschen i stort. Vi tror att kunskapsintegrerande företag som Inobi även bör gå in i rollen som projektutvecklare. I den rollen kan vi fullt ut ta ett helhetsansvar för genomtänkta och arkitektoniskt bearbetade miljöer.

Genom vår mångåriga erfarenhet av plan- och bygglovsprocesser har vi byggt upp en stor kunskapsbas kring utveckling av mark och fastigheter. Med vår satsning på byggemenskaper hoppas vi kunna ändra de strukturella förutsättningarna för bostadsbyggandet och skapa bättre förutsättningar för ett småskaligt och medborgarinitierat bostadsbyggande.

Vi arbetar även med mer traditionella fastighetsutvecklingsprojekt, ofta relaterat utveckling av råmark till detaljplanerad mark, eller detaljplanerad mark till färdiga projekt. Kontakta oss gärna om ni har fastigheter med utvecklingspotential – vårt stora intresse för goda boende- och stadsmiljöer i kombination med våra kunskaper om planjuridik gör oss till en trygg partner.

Publicerat

Medarbetare

ANN NORMÉN
ANN NORMÉN
LEDNINGSASSISTENT
ANNA NYBORG LAFVESKANS
ANNA NYBORG LAFVESKANS
INREDNINGSARKITEKT SIR/MSA, ARKITEKT SAR/MSA
ANNA SUNDELIN
ANNA SUNDELIN
ARKITEKT MSA
ANNA WRENER
ANNA WRENER
ARKITEKT SAR/MSA
ERIK BERG (TJÄNSTLEDIG)
ERIK BERG (TJÄNSTLEDIG)
ARKITEKT
ERIK JÄRKIL
ERIK JÄRKIL
ARKITEKT SAR/MSA
FANNY SERNHEDE
FANNY SERNHEDE
ARKITEKT SAR/MSA
FREDRIK ROSENHALL
FREDRIK ROSENHALL
ARKITEKT SAR/MSA, SOCIOLOG
HALDUR ROHTLA
HALDUR ROHTLA
ARKITEKT SAR/MSA
HUDA HAKKY
HUDA HAKKY
ARKITEKT
JESSICA AITMAN
JESSICA AITMAN
ARKITEKT SAR/MSA
JIMMY VIKSTRAND
JIMMY VIKSTRAND
3D/CAD-PROJEKTÖR
LOUISE EKEROTH SIMONS
LOUISE EKEROTH SIMONS
ARKITEKT SAR/MSA
MAGNUS PETTERSSON
MAGNUS PETTERSSON
ARKITEKT SAR/MSA, VD
STEFAN RUPERT
STEFAN RUPERT
ARKITEKT
TOVE WENNBERG (FÖRÄLDRALEDIG)
TOVE WENNBERG (FÖRÄLDRALEDIG)
ARKITEKT MSA