OM- OCH UTBYGGNAD AV ANLÄGGNING FÖR LÄKEMEDELSFRAMSTÄLLNING

Från: Lokalproblem
Till: Precisionsmedicin

Inobi har i nära samverkan med verksamheten utvecklat en av APL:s produktionsanläggningar för läkemedel. Projektet har omfattat både projekteringsledning och arkitektuppdrag med utformning av nybyggnads- och ombyggnadsdelar av en befintlig lokal. Inobi har använt tidigare erfarenhet av laboratorier och renrumsprojektering inom forsknings- och utbildningslokaler samtidigt som en industriell läkemedelsproduktionsanläggning i den här skalan har gett helt nya erfarenheter.

 

PLATS Malmö
ÅR 2017 - pågående
KUND Apotek Produktion & Laboratorium (APL)
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Jessica Aitman
Haldur Rohtla
Emma Spång
Kasper Lennquist
Oscar Foo

Många lager skisspapper gick åt för att utreda hur lastintaget skulle utformas bäst

Mångsidig tillverkning

Apotek Produktion och Laboratorier (APL)  tillverkar bland annat extemporeläkemedel, det vill säga specialtillverkade preparat för individanpassad behandling. På beställning kan de tillverka ett preparat skräddarsytt för en enskild patient som på grund av särskilda behov inte kan använda det läkemedel som finns på marknaden. APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. De har anläggningar på fyra orter i Sverige och har en mångsidig tillverkning som ställer höga krav på lokalerna. När APL behövde utöka kapaciteten på anläggningen i Malmö, anlitade de Inobi som både projekteringsledare och arkitekter.

Arkitekt Kasper i skyddskläder

Arkitekt Jessica inspekterar utrustning

Gedigen erfarenhet av laboratoriemiljöer

Arkitekt Magnus Pettersson på Inobi minns tillbaka till ett av de första projekt han kom att jobba med i stor skala som nyutbildad arkitekt; Biotech Center.

 

– Jag anställdes 2002 på Liljewall arkitekter AB och mitt första uppdrag var att ingå i teamet som arbetade med Biotech Center. En byggnad i direkt anslutning till Sahlgrenska Akademien, utvecklad i samråd bioteknikföretag och ett antal nystartade företag vars forsknings- och utvecklingsverksamhet började kräva större och mer avancerade laboratorier. Min uppgift var att rita och projektera laboratorieinredningen, det var en spännande utmaning att samordna brukarnas krav på funktioner med byggnadens struktur och gränssnitt.

 

Magnus har därefter projekterat många andra utbildnings- och forskningslaboratorier inom kemi, fysik, medicin och bioteknik de senaste 15 åren. Under den tiden har han tillförskaffat sig kunskap om laboratorier, renrumsteknik, forskningsföretagens arbetsmiljö, validering av kvalitetsprocesser inom läkemedelstillverkning samt vikten av samordning av olika discipliner. Allt detta har spelat in under utformningen av APL:s lokaler.

Etappindelning möjliggjorde oavbruten produktion

För att utöka kapaciteten inom produktion och lagerhållning i Malmö behövde maskiner och tillverkning flyttas från en annan ort. Logistiken med produktion och lagerhållning var en stor utmaning och för att kunna inkorporera nya byggnadskroppar i den befintliga samtidigt som produktionen hela tiden var igång utfördes projektet i flertalet etapper. Produktionslokalerna har projekterats i renhetsklass D och  lokalerna är byggda och inredda i enlighet med GMP-kraven (Good Manufacturing Practice).

 

 

Flödesscheman visualiserade processer

Flödesscheman ritades för att förstå de hur människor och material rör sig genom byggnaden. Blå och gröna pilar representerar material in respektive material ut, rosa pilar är personal och gula avfall. Målet är att göra varje streck så kort som möjligt och att inte skapa korsande flöden. Visualiseringen ökar förståelsen mellan de olika professionerna och säkerställer lokaleffektivitet. Att rita en anläggning för läkemedelsproduktion kräver stor kunskap och förståelse för processen och verksamhetens krav. Genom hela projektet har ett iterativt utrednings- och skissarbete bedrivits i nära samverkan med APL. Idag är stora delar färdigställda men de sista etapperna återstår.

 

– Vi har haft mycket kontakt med APL och hjälpt dem att visualisera deras tankar, önskemål och krav, säger Jessica Aitman, arkitekt på Inobi. På så sätt har vi tagit fram flödesscheman för personal och lokaler samt skisser och ritningar för att visualisera arbetsprocesser och kunnat optimera lokalerna så att de på bästa sätt understödjer verksamheten.

Projekt