att bygga mötesplatser

Från: Slitet modeord
Till: Praktisk teori

2017 publicerade vi boken ”Att bygga mötesplatser - guide till strategisk interstrukturförsörjning" och med den en helt ny metod för att integrera sociala frågor i byggande och planering. Mötesplatsanalys utgår ifrån att förstå hur möten stimuleras eller försvåras av den fysiska miljön, och innehåller handfasta metoder för att förutse det sociala utfallet av nya byggnader av stadsrum. Här bjuder vi på bokens första två kapitel. 

 

Centralt i metoden är en klassificering av olika typer av mötesplatser och verktyg att förstå hur mötesplatser fungerar tillsammans i så kallade ”interstrukturer” – system av sammankopplade mötesplatser som tillsammans utgör scenen för vad som är möjligt i det sociala livet.

 

”Att bygga mötesplatser” beskriver i fjorton kapitel värdet av möten för samhällets utveckling, hur sociologiska begrepp som ”struktur” och ”agent” kan relateras till fysiska miljöer, hur vi kan bedöma funktionaliteten hos byggnader och stadsrum genom att förstå hur olika mötesplatser fungerar – eller inte fungerar - tillsammans, och hur vi konkret går tillväga för att planera och bygga med en social medvetenhet i allt från samhällsplanering och stadsbyggnad till gestaltning av byggnader och rum.

 

Boken Att Bygga Mötesplatser bygger på mångårig erfarenhet från praktisk tillämpning av vår metod Mötesplatsanalys i flera genomförda planerings- och byggprojekt. Anlita oss även därför gärna för:

 

Föredrag om strategiskt mötesplatsbyggande

  • Vi föreläser om hur starka mötesplatser skapar sociala och ekonomiska värden, hur mötesplatser kan stärkas än mer genom att samordnas i interstrukturer och hur detta kan bidra till bättre byggnader och stadsmiljöer

 

Utbildning i mötesplatsanalys

  • Vi utbildar i mötesplatsanalys – hur metoden kan användas som ett konkret arbetsverktyg inom bygg- och samhällsplanering

 

Kvalitetsgranskning av översikts- och detaljplaner

  • Utifrån mötesplatsteori gör vi sociala konsekvensanalyser av pågående detaljplaner

 

Kvalitetsgranskning av nya och befintliga byggnader

  • Vi utvärderar den sociala funktionaliteten hos nya och befintliga byggnader och stadsmiljöer

 

Gestaltning och inredning av mötesplatser och interstrukturer

  • Vi tar fram koncept och utformar fysiska miljöer i detalj för att öka potentialen för värdeskapande möten.

 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer!

 

Fredrik Rosenhall

[email protected]

031-380 20 43

 

 

Köp boken Att Bygga Mötesplatser

Projekt