BYGGEMENSKAP ÄRLAN

Från: Markanvisning
Till: Byggemenskapspionjärer

Inobi erhöll 2013 en markanvisning för att uppföra ett hus med 35-40 lägenheter på Gråberget i Majorna, med målet att genomföra en av Göteborgs första byggemenskaper. Lägenheterna utformas för flexibla familjekonstellationer och mycket arbete har lagts ner för att skapa en väl avvägd blandning av rum inne och ute mellan det offentliga och det privata.

 

Efter en lång detaljplaneprocess står vi nu i startgroparna att starta bygget, tillsammans med BJC Group. Byggemenskapen Ärlan är ett innovationsprojekt på en rad olika plan. Detta är den första större byggemenskap som uppförs i Göteborg, och det är dessutom det första projekt där en grupp privatpersoner är byggherrar och arbetar tätt tillsammans med en fastighetsutvecklare. Eftersom detta är den första byggemenskapen i större skala som byggs i Göteborg är processen minst lika viktig som själva byggnaden. Vi hoppas och tror att konceptet att gå ihop i en byggemenskap och bygga flerfamiljshus tillsammans snart kommer att vara lika självklart för folk som att köpa en villatomt och bygga ett enfamiljshus. Och då har vi öppnat upp många spännande möjligheter för smart, småskalig och varierad bostadsbebyggelse i stadens olika delar.

 

Här hittar ni byggemenskapens egna hemsida. 

PLATS Gråberget, Majorna
ÅR Pågående
TYP Byggemenskap
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Fredrik Rosenhall
Louise Ekeroth Simons
Kajsa Brosché

Cecilia Eduards
Pernilla Ottosson
Anna Wrener

Under våren 2020 sker ett intensivt gestaltningsarbete där vi tillsammans med byggemenskapen och BJC utformar 40 unika hem i ett karaktärsfast massivträhus. Här skall finnas plats för såväl lugn och ro som gemenskap. Stor vikt läggs vid en varsam landskapsanpassning och genomtänkta hållbarhetsval. Huset kommer att byggas för låg energiförbrukning, med sunda material och smarta mobilitetslösningar.

Projekt