BYGGEMENSKAP ÄRLAN

Från: Markanvisning
Till: Byggemenskapspionjärer

Inobi erhöll 2013 en markanvisning på Gråberget i Majorna, med målet att genomföra en av Göteborgs första byggemenskaper. Detaljplaneprocessen kom därefter att dra ut på tiden och först hösten 2016 drog projektet igång på allvar. En kärngrupp är formerad, och nu arbetar vi för fullt med att rita byggnaden. Det rör sig om ett lätt vinklat lamellhus, med gemensam ingång för alla lägenheter och stora gemensamma ytor på bottenplan. Lägenheterna utformas för flexibla familjekonstellationer och mycket arbete har lagts ner för att skapa en väl avvägd blandning av rum inne och ute mellan det offentliga och det privata.

 

Eftersom detta är den första byggemenskapen i större skala som byggs i Göteborg är processen minst lika viktig som själva byggnaden. Vi hoppas och tror att konceptet att gå ihop i en byggemenskap och bygga flerfamiljshus tillsammans snart kommer att vara lika självklart för folk som att köpa en villatomt och bygga ett enfamiljshus. Och då har vi öppnat upp många spännande möjligheter för smart, småskalig och varierad bostadsbebyggelse i stadens olika delar.

 

Här hittar ni byggemenskapens egna hemsida. 

PLATS Gråberget, Majorna
ÅR Pågående
TYP Byggemenskap
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Fredrik Rosenhall
Louise Ekeroth Simons
Kajsa Brosché

Cecilia Eduards
Pernilla Ottosson
Anna Wrener

Projekt