INFLYTTNING I INOBIS FÖRSTA BYGGEMENSKAP

Brf Byggemenskapen Ärlan

Allt började 2012 med en idé om ett mer hållbart sätt att bygga bostäder på. Vi på Inobi bestämde oss för att vi ville starta en byggemenskap och fick en markanvisning på Gråberget i Majorna redan året därpå. Efter en lång och mycket lärorik process flyttar de boende in i huset september 2022.  Lägenheterna har ritats i nära samarbete med de boende och i partnerskap med BJC Group och huset erbjuder  boendekvaliteter såsom generösa gemensamhetsutrymmen, sunda material och en låg energiförbrukning.

PLATS Ärlegatan 40, Göteborg
ÅR 2012-2022
KUND Byggemenskapen Ärlan
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Magnus Pettersson
Fredrik Rosenhall
Louise Ekeroth Simons
Haldur Rothla
Tove Wennberg
Anna Wrener

"Huset på Ärlegatan är utformat för att ta vara på platsens unika karaktär. Klippnaturen, ekarna och utsikten över hamnen skapar stora kvaliteter för de boende, liksom alla gemensamma mötesplatser ute och inne. "

Fredrik Rosenhall, Arkitekt Inobi

 

Ärlan har varit ett roligt och lärorikt projekt att arbeta med för Inobi. Vårt samarbete med övriga medlemmar i byggemenskapen har resulterat i en hållbar byggnad med stora boendekvaliteter, som vi är stolta över. Byggemenskapen erbjuder ett modernt och klimatsmart boende för sina engagerade medlemmar, med generösa gemensamhetsutrymmen, sunda material, solceller på taket och en låg energiförbrukning.

 

Husets utformning

Huset innehåller en blandning av små och stora lägenheter samt utrymmen som bland annat gemensamhetslokal och cykelförråd med servicestation. Husets placering i suterräng ger lägenheter en trappa upp från gatuplanet såväl balkonger i väster som uteplatser mot naturen i öster. Högst upp är det extra höga rumshöjder under takstolarna. Läget högt uppe på Gråberget ger, i synnerhet från de översta våningsplanen, utsikt långt ut över staden.  

 

Fasaderna består av värmebehandlad och infärgad träpanel, ett material som även återkommer på balkonggavlarna vilket ger byggnaden en särpräglad karaktär.

Plan

Förutsättningar för genomförande

Byggemenskaper har de senaste åren funnits med som mål i Göteborgs Stads markanvisningspolicy och Boverket bidrar i utvecklingen av nationella riktlinjer och finansieringsmodeller för byggemenskaper. När Inobi fick markanvisningen 2013 var det just för att vi ville skapa en byggemenskap på tomten. Utvecklingen av detaljplanen skedde därefter i tätt samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Göteborgs stad. Parallellt med detaljplanearbetet arbetade Inobi med att initiera en grupp människor som ville utveckla projektet och bo i huset. Sedan våren 2020 sker utvecklingen av byggemenskapsprojektet med BJC Group som medlem. Ett starkt partnerskap som möjliggjort genomförandet för byggemenskapen.

 

För mer information om processen och förutsättningarna för att genomföra en byggemenskap i Göteborg idag läs artikeln som Inobi skrivit om våra lärdomar.

 

Länk till artikel: Helt Ärligt! Vad vi lärt oss från sju år av byggemenskap på Gråberget i Göteborg

 

 

Mood board

Byggemenskapen Ärlan bryter ny mark

Byggemenskapen Ärlan är ett innovationsprojekt på en rad olika plan. Detta är den första större byggemenskap som uppförs i Göteborg, och det är dessutom det första projekt där en grupp privatpersoner är byggherrar och arbetar tätt tillsammans med en fastighetsutvecklare som partner och medlem. Detta innebär att processen i det här projektet har varit minst lika viktig som själva byggnaden.Vi hoppas och tror att konceptet att gå ihop i en byggemenskap och bygga flerfamiljshus tillsammans snart kommer att vara lika självklart för folk som att köpa en villatomt och bygga ett enfamiljshus. Då har vi äntligen öppnat upp många spännande möjligheter för smart, småskalig och varierad bostadsbebyggelse i stadens olika delar.

Projekt