CHALMERS KÅRHUS PÅ LANDET

Från: Visionsarbete
Till: Verklighet

Hösten 2012 fick Inobi en fråga om vi kunde hjälpa Chalmers Studentkår med en idé om hur deras fritidsanläggning vid Sandsjön i Härryda kommun, kunde utvecklas. Eftersom både Chalmers och kåren ligger oss varmt om hjärtat var det något vi med entusiasm gav oss i kast med. En svinkall decemberdag började vi skissandet på plats ute i en utkyld Sportstuga. Skissandet resulterade i en gåva till Chalmers studenter: en vision om ett kårhus på landet.

 

Sedan dess har visionen blivit verklighet och på platsen har det nu tillkommit en storstuga med plats för större middagar, konferenser eller mer intima sammankomster. Inobi har dessutom tagit ett helhetsgrepp om platsen och utvecklat redan existerande byggnader samt föreslagit uppförande av ett antal skogskojor på en udde ut direkt vid strandkanten.

PLATS Härryda
ÅR 2016
KUND Chalmers studentkår
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Andreas Eklöf
Stefan Rupert
Fanny Sernhede
Anna Wrener

Områdets utveckling

I flera decennier har Chalmersstudenter besökt Chalmers fritidsområde, idylliskt beläget vid Sandsjön i Härryda. Området har varit i kårens ägor sedan 1937 och det som då var en enskild sportstuga har nu växt till ett område med ett flertal byggnader av olika storlek och funktion. Här har studenterna möjlighet att få ett avbrott från studier och vardagen och ägna sig åt den gemenskap som hör studietiden till.

 

En lördagförmiddag anländer ett par bilar till fritidsområdet. Studenterna i bilarna är förberedda för två dagar av fritidsaktiviteter och umgänge. Med fiskespön i händerna tar det sig till Sportstugan och dess tillhörande bastu på östra sidan av udden. Sportstugan har stått på platsen sedan 1967. Efter fiske, bad och bastu blir det grillning på terrassen i norr där de ser områdets övriga besökare anlända. En buss anländer med studenter som snabbt tar sig ner till den större CS-bastun som byggdes på andra sidan udden år 1966 efter en donation av Teknologföreningen CS. Bastun har plats för 60 personer och har det största elbastuaggregat som installerats i Sverige samt ett vedeldat aggregat som donerats från SIMILi i Helsingfors. Efter ett snabbt ombyte hör man plask och tjut från studenterna när de hoppar i det kalla vattnet. CS-bastun har rustats upp med dusch och badrum samt förbättrade omklädningsmöjligheter på den tillagda övervåningen. Två nya bussar på parkeringen med festklädda förväntansfulla studenter som rör sig mot den nybyggda storstugan.

Storstugan

När man närmar sig Storstugan möts man av en doft av tjära. Storstugan ligger omsluten av de höga tallarna på den sydvästra delen av tomten med utsikt ut mot Sandsjön i norr. Byggnadens faltak såväl som dess väggar är målade med rödtjära. Exteriört har materialen valts för att byggnaden ska åldras med värdighet med omålade träpartier som grånar över åren. Storstugan tar ödmjukt men bestämt platsen i anspråk och hjälper till att skapa platsens helhet och inramning.

 

Interiört är Storstugan utformad för att kunna ta emot stora grupper människor. Kvällen startar med samling i den intima baren på entréplan. Här är ljudet dämpat trots bardisk och golv i betong. En trappa upp fortsätter festen i en sal med plats för 120 personer. Till skillnad från den mer dämpade ljudbilden på nedervåningen uppmuntrar klangen på övervåningen till sång. Kortsidan mot norr är väl glasad och välkomnar visuellt skogen och Sandsjön in i rummet. På samma plan finns plats för möbler och annan förvaring och ett förberedelsekök då det ska serveras mat.

 

Ett kårhus på landet

När området började att användas låg nyckeln till Sportstugan i hängrännan. Viljan att bevara den här ’Chalmeristiske allemansrätten’ har varit ledande i Inobis arbete med utformningen av visionen samt gestaltningen av Storstugan och resten av området. Rumsligt innebär det att området ska vara tillgängligt och flexibelt och därmed erbjuda möjligheter för flera grupper av olika storlek att nyttja platsen och dess lokaler samtidigt.

 

Projektet har varit ett samarbete som möjliggjorts med hjälp av donationer och över 3000 timmar av frivilligarbete från studenter. Efter många år av sporadiskt underhåll och hårt nyttjande har nu platsen blivit upprustad och kommer i decennier framöver fortsätta att vara en tillflyktsort för Chalmerister från hela världen.

 

Fotograf Jacob Karström

Projekt