EKMANSGATAN NO 5

Ordning och harmoni framför effekter och kontrast

Klassisk arkitektur handlar om ordning och harmoni, snarare än effekter och kontrast. I dag bygger vi högre och tätare än tidigare och därför blir det allt viktigare att skapa vackra gaturum. Nästan alla hus som byggs söker kontrastera mot sin omgivning, men på Ekmansgatan 5 valde vi istället att följa den klassiska arkitekturens proportioner och anpassa oss till grannskapet. Byggnaden är resultatet av ett nära samarbete mellan Albert Svensson och Inobi, och byggd på uppdrag av TB-gruppen. Vi hoppas att det kommer bli en uppskattad byggnadsgestalt i centrala Göteborg. Ett hus där funktion och skönhet samspelar och såväl boende som förbipasserande kan uppskatta gediget detaljarbete på platsens villkor.

PLATS Lorensberg
ÅR 2018-2022
KUND TB-gruppen
KONTAKT Fredrik Rosenhall
TEAM Fredrik Rosenhall
Erik Järkil
Haldur Rohtla
Huda Hakky
Johny Lindeberg

 

I samarbete med arkitekt Albert Svensson

 

Ett arbete ner på detaljnivå

Som arkitekter är vi vana vid att söka kontraster, ifrågasätta gamla ordningar och söka dynamik framför harmoni. Detta förhållningssätt bygger dock på att det finns en ordning att kontrastera emot. Nu är det mer än 90 år sedan modernismen gjorde sitt intåg och dömde ut ordning och symmetrier som tillbakablickande. Med tanke på den täthet och urbanitet som dagens städer växer med finns all anledning att återupptäcka den klassiska arkitekturens tidlösa värden. Det kräver dock mycket av oss som arkitekter. De övergripande proportionerna måste mötas upp av ett detaljarbete som ger materialen rättvisa. På Ekmansgatan har vi arbetat mycket noggrant med alla byggnadens ingående komponenter. Tegelfasad, ornament, fönster och stendetaljer har utformats för att hänga ihop och skapa harmoni.

Samspel planlösningar och fasad

Ekmansgatan 5 innehåller 17 yteffektiva smålägenheter. Deras planlösningar är noggrant studerade i relation till byggnadens fasader. Resultatet är en byggnad där exteriör och interiör hänger ihop på ett synnerligen raffinerat vis. Varje fönster utgör en viktig komponent i fasadens gestaltning, samtidigt som det ger de små lägenheterna optimal ljusföring och möblerbarhet. Även entréplanets hall och kontorsytor samspelar med sockelvåningens valvfönster och rusticerade murverk. Tomten har disponerats för att skapa optimal funktion samtidigt som huset knyts till sin omgivning, och utblickar skapas mot såväl staden utanför som tomtens intima rumsbildningar.

 

Foto TB-gruppen och Inobi

Planlösning för våning 2

Projekt