NK GÖTEBORG

Kommersiell och kulturell teater

NK Göteborg är ett varuhus med anor från 1864 och är ett självklart och uppskattat inslag i Göteborgs innerstad. Idag står varuhuset inför ett förnyelsearbete för att fortsätta erbjuda besökare en upplevelse och service utöver det vanliga.  Tillsammans med Strategisk arkitektur arbetar Inobi med förvaltning och förädling av NK. Detta är ett pågående projekt varför sidan idag endast visar prototyper, vi kommer uppdatera allteftersom processen framskrider. 

PLATS NK, Göteborg
ÅR 2018 - pågående
KUND AB Nordiska Kompaniet
KONTAKT Haldur Rohtla
TEAM Anna Wrener
Kasper Lennquist

Y-front presenteras (1957)

Cirkusdamer med pytonormar (1952)

Kay Bojesen (1952)

Varuhus med anor

Aktiebolaget Nordiska Kompaniet (NK) grundades 1902 av Josef Sachs och äger idag två varuhus; ett i Stockholm och ett i Göteborg. Under 1900-talet har bolaget även drivit varuhus i ett antal andra svenska städer, samt i Sankt Petersburg, Moskva och Buenos Aires. 

NK Göteborg har sin huvudentré mot Östra Hamngatan och upptar stora delar av kvarteret 10 Värnamo. Redan 1864 grundades föregångaren till NK här av köpmannen Ferdinand Lundquist när han öppnade Ferd. Lundquist & Co som då endast bestod av ett rum, ett biträde och ett skyltfönster. Verksamheten växte under åren och kom att överta fler och fler rum i fastigheten, bland annat biografen Odéon som 1953 visade de första 3D-filmerna i Göteborg. År 1967 köptes varuhuset av Nordiska Kompaniet som i samband med detta byggde om delar av kvarteret och slog upp dörrarna till NK Göteborg år 1971. 

Förnyelsearbete

Idag står NK inför ett förnyelsearbete för att leva upp till grundaren Josef Sachs grundtanke om att ”varuhuset NK ska vara en kommersiell och kulturell teater – en scen för samtiden.” Strategisk arkitektur har stått för gestaltningsprogrammet i Stockholm och tillsammans med dem kommer Inobi att vidareutveckla och anpassa till göteborgska förhållanden och ge stöd i gestaltning, utformning och genomförande. 

De höga kraven på design och kvalitet gör uppdraget både roligt och utmanande. NK-kvarteret i Göteborg består av sex olika byggnader vilket gör att gestaltningsarbetet både måste samspela med de olika arkitektoniska uttrycken och samtidigt skapa en röd tråd som lyfter fram varuhusets identitet. Från Inobi har Haldur Rohtla, Anna Wrener och Kasper Lennquist skissat på varuhusmiljön, personalutrymmen och exteriörer, emellanåt i tätt samarbete med tillverkare då prototyper till olika slags arkitektoniska element har tagits fram. 

Scen för samtiden

NK vill skapa ett varuhus som ger besökaren en upplevelse och service utöver det vanliga. Att motverka den ökande internethandeln och locka till möten mellan människor bidrar till en mer levande innerstad. Inobi, tillsammans med Strategisk arkitektur, kommer fortsatt arbeta med förvaltning och förädling av NK Göteborg för att leva upp till grundaren Josef Sachs vision om att vara en scen för samtiden.

Projekt