KV. HOVSLAGAREN & VINNARKRANSEN

Stallbacken

I Stallbacken, Mölndal utvecklas ett stort bostadsområde på mark som tidigare tillhörde Åby travbana och användes för stallar och som uppvärmningsytor. Bostadsområdet, bestående av 989 bostäder har byggts i två etapper. Inobi har för HSB Mölndal, stått för konceptutveckling, formgivning och projektering av två kvarter i detta område, Brf Hovslagaren och Brf Vinnarkransen, med sammanlagt 143 bostäder.

PLATS Mölndal
ÅR 2016
KUND HSB Mölndal
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Kajsa Brosché
Cecilia Eduards
Oscar Foo
Mattias Karlsson
Emma Spång
Therese Wallström

Planer brf. Vinnarkransen

Byggnadskoncept

När Inobi tog sig an projektet var tanken att skapa ett byggnadskoncept för HSB:s del, där variationer i höjd, färgsättning och lägenhetssammansättning skulle skapa variation inom givna ramar.

 

De båda kvarteren består vardera av två huskroppar som binds samman av ett halvt nedgrävt garage och ett upphöjt gårdsrum. Genom att göra en vertikal uppdelning av husen skapar vi en känsla av att det är fler än två hus, här har vi tänkt både storskaligt och småskaligt för att ge intryck av en stadsgata. Centralt beläget i Stallbacken bildar dessa två kvarter områdets ryggrad.

 

Lägenheterna

Planlösningarna är byggda runt en grundlägenhet med genomgångsmöjligheter och tydliga siktlinjer genom hela lägenheten. Planlösningen är öppen med ett flertal möbleringsmöjligheter men har trots sin öppenhet olika typer av privata sfärer. För att främja en mångfald av boende, i olika delar av livet, har vi skapat en variation i lägenhetsstorlekar, från små 1 RoK till stora 4 RoK. Vi har också en variation inom typerna, tex finns 3 RoK på 81m2 samt 3RoK på 64m2.

 

Miljö

Byggnaderna är certifierade enligt Miljöbyggnad klass silver. Solpaneler har placerats på de lägre av huskropparna för att de ska vara synliga för de boende och därmed bidra till ökad medvetenhet. Ett ytterligare sätt för att i byggnaderna spara mycket energi är värmeåtervinning av avloppsvattnet. Idag går stora mängder energi till spillo när varmvatten går rakt ut i avloppen men genom värmeåtervinningen kan nu energin tas till vara.

Projekt