VÅGEN

Från: Varvsmiljö
Till: Gårdsgemenskap

Brf Vågen ligger i området Söderkaj i Halmstad och är ritat på uppdrag av HSB Göta med inflyttning sommaren 2017. Vågen består av två huskroppar, ett lamellhus och ett punkthus med sammanlagt 56 lägenheter. Lägenheterna är av varierande storlek från 1 till 4 RoK. De stora vågformade balkongerna som sträcker sig längs byggnaden skapar byggnadens uttryck.

 

Bostadsområde i varvsmiljö

Söderkaj i Halmstad är ett område utvecklat med blicken mot vattnet. Det gamla industri- och varvsområdet har en tydlig maritim karaktär med hårdgjorda ytor och möjlighet att röra sig fritt mellan byggnaderna till och från vattnet. Området ligger ett kvarter från vattnet nära strandpromenaden längs Nissan.

 

PLATS Halmstad
ÅR Inflyttning 2017
KUND HSB Göta
KONTAKT Magnus Pettersson
TEAM Oscar Foo
Mattias Karlsson

Kasper Lennquist
Emma Spång
Therese Wallström

Gårdsgemenskap

Som kontrast till områdets maritima karaktär ville vi skapa ett mjukare intryck med planteringar där byggnaderna riktar sig mot varandra snarare än vattnet, men där vi samtidigt tar vara på dess kvalitéer genom visuella kopplingar. Gården mellan byggnaderna är avgränsad med hjälp av växtlighet och höjdskillnader vilket skapar en semi-privat zon som bidrar till gemenskapen inom bostadsrättsföreningen.

Ute året runt

De stora karaktäriserande balkongerna gör att lägenheterna känns större och då delar av dem är inglasade möjliggör det att man kan vistas där större delar under året. Inglasningen skapar en mjuk övergång mellan ute och inne. När skjutdörrarna ut till balkongerna är öppna förlängs rummet och den mest privata sfären övergår till en mer gemensam där man kan höra grannarna socialisera och genom visuella kopplingar mellan hus och balkonger.

 

Byggnaderna i Brf Vågen är certifierade enligt Miljöbyggnad klass silver.

 

Följ projektet här.

Projekt