sinnligt välkomponerat

Villa Lorensberg koncept: Symfoni 1 och 2

Byggnationen av åtta exklusiva bostadsrätter på Lennart Torstenssons gata färdigställs under våren 2023. Inflyttning i de i detalj utformade bostäderna sker från maj 2023 och framåt. Inobi har i gott samarbete med Hökerum Bygg arbetat med Villa Lorensberg från första skiss, genom detaljutformning av huset till helhetskoncept med hög detaljering i inredningen. Två interiöra spår, ur samma grund, har skapats för bostäderna med fokus på intuitiv upplevelse. 

 

En symfoni är en välkomponerad komposition där alla delar samspelar i ton och takt med varandra och tillsammans bildar en svårslagen helhet. Inspiration hämtas här från Götaplatsens anrika konst, musik och kulturliv och lågmält storslagna tillika finstämda arkitektur. Materialvalen är få, men rätt sammansatta. En skir dimma ligger närvarande. Formspråket från instrumentsnickeri, strängar, det nordiska ljuset blir en melodi där runda former, tunna linjer, ljusgenomsläpp och vertikalitet ger elegans. Från stadens brus landar man i ett lugn i Villa Lorensberg.

PLATS Lorensberg, Göteborg
ÅR 2021-
KUND Hökerum Bygg
KONTAKT Anna Nyborg
TEAM Anna Nyborg
Anna Wrener

Materialpalett - Symfoni 1

Materialpalett - Symfoni 2

sinnligt

välkomponerat

nära

nordiskt ljust

intuitivt

I Symfoni 1 får ljuset spela huvudrollen. Konceptet är nordiskt lätt, samtidigt omfamnande med sina svagt brutna toner. Det finns halvtransparens i linjeglas, vertikallitet i formspråk samt mjuka nyanser i det vitpigmenterade ekgolvet och den vackra grå kalkstenen. Vi har liknat bostaden och konceptet vid ljuset och dimman vid en näckrosdamm eller en glänta i en skog. Bostaden ska vara lugnet i den anrika stenstaden Lorensberg och materialen hålla över lång tid.

 

Symfoni 2 är en något djupare variant av Symfoni 1, där vertikalitet och taktilitet går igen, men det ljusa ackompanjeras av varmt honungstonat trä, svalt mörkgrönt kakel och livligare kolmårdsmarmor. En liknelse är att backa in några steg i skogen, in i skogsbrynet.

Projekt