privatbostad på vackert kuperad naturtomt

Villa S

Platsen för detta villaprojekt är en vacker kuperad naturtomt med en befintlig vattenspegel. Vi arbetade tätt ihop med beställaren för att tillsammans utforma en byggnad och en miljö som levde upp till deras vision och som var väl anpassad till platsens förutsättningar. En komplicerad ekvation av rumssamband, siktlinjer, upplevelser, utblickar och praktiska hänsynstaganden bearbetades steg för steg för att uppnå så hög kvalitet som möjligt i alla aspekter.

 

Skissprocessen

Vi börjar alltid med att göra handskisser där vi kan känna oss fram. I handskissen finns fortfarande ett stort mått av frihet och möjligheter. Senare i processen har vi också arbetat med 3d visualisering för att mer exakt kunna bedöma olika gestaltningsförslag. Redan från början skissade vi på hur man kan skapa utvändiga rum som förstärker och ramar in naturen runt omkring byggnaden. Tillsammans med de invändiga rumssambanden fogades rummen inne och ute samman till en helhet.

PLATS Göteborg
ÅR 2023
KUND Privatkund
KONTAKT Erik Järkil
TEAM Fredrik Rosenhall
Erik Järkil
Tove Wennberg
Haldur Rohtla

Sekvenser

Vi arbetade mycket med sekvenser och upplevelser av de olika miljöerna och rummen i relation till varandra. Till exempel hur man upplever hus och naturtomt på håll. Man börjar ana husets konturer mellan träd och berg och ju närmare man kommer desto mer framträder byggnaden. Beroende av vilket håll man närmar sig huset får man olika upplevelser. Vi arbetade med långa siktlinjer där ljus och olika rumsligheter skapar ett intrikat spel. När man kommer in i huset så har men en lägre takhöjd men när man träder vidare så reser sig takhöjden vilket accentuerar rummens olika egenskaper. När man rör sig runt i huset så rör man sig också i olika nivåer som följer landskapet. En variation av utblickar erbjuder både längre siktlinjer utöver naturen och ibland en tillåtelse att stanna upp, och fokusera blicken på något specifikt som en klippa eller en vattenspegel. 

 

Materialval

En önskan från tidigt stadium var att använda robusta material som är tåliga. Så valen föll på bland annat olika typer av tegel, kalksten, natursten och trä.

 

Detaljer och konstruktion
Då huset har en hög grad av komplexitet har vi varit delaktiga genom hela processen med att få ihop materialmöten, se till att tekniken inte krockar och att de olika nivåerna hamnar rätt. Projektet är resultatet av ett tätt samarbete mellan beställare, byggare, konstruktör och Inobi.

Projekt